Nokian Däck halvårsrapport 2019

nokian däck
Foto: Nokian

April – juni 2019

  • Nettoomsättningen minskade med 2,3% till 419,1 MEUR (429,1 i 4 − 6/2018). Med jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 2,6%.
  • Rörelseresultatet minskade till 94,1 (108,0) MEUR, utan någon betydande valutakurspåverkan.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,8 MEUR (169,0, positivt påverkat av 148 MEUR till följd av skattebeslut i skattetvister.
  • Periodens resultat var 73 MEUR (87,5).
  • Resultatet per aktie minskade till 0,53 EUR (0,63).

Januari – juni 2019

  • Nettoomsättningen minskade med 0,3% till 762,8 MEUR (765,2 i 1 − 6/2018). Med jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 0,2%.
  • Rörelseresultatet minskade till 148 MEUR (169,3), negativt påverkat av valutor.
  • Periodens resultat var 267,6 MEUR (134,1) och påverkades positivt av 149,6 MEUR i samband med skattebesluten avseende åren 2007 − 2011.
  • Resultatet per aktie ökade till 1,94 euro (0,97) och påverkades positivt med 1,08 euro i samband med skattebesluten om skattetvister.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89,9 MEUR (150,6) euro, positivt påverkat av 148 MEUR till följd av skattebeslut i skattetvister.

Prognos för 2019 (uppdaterad den 14 juni 2019)

2019 väntas nettoomsättningen med jämförbara valutor bli något högre och rörelseresultatet bli lägre jämfört med 2018. I linje med Nokian däcks uppdaterade 2018-strategi siktar företaget mot ytterligare tillväxt i Ryssland, Central Europa och Nordamerika. Som ett resultat av pågående investeringsprogram för att stödja tillväxten kommer rörelseresultatet under 2019 att inkludera betydande extra driftskostnader.

“Under årets första hälft var vår nettoomsättning med jämförbara valutor något högre än under samma period föregående år. De framsteg vi gjorde i tunga däck och Vianor kompenserades av lägre nettoomsättning för personbilsdäck. Den minskade försäljningsvolymen för personbilar, främst i Centraleuropa, påverkade vårt rörelseresultat negativt. Dessutom påverkades resultatet av valutor och högre material- och produktionskostnader.

I H1/2019 fortsatte utvecklingen inom bil-och däcksektorn att vara svag i Europa. Det konkurrensutsatta landskapet gällande marknaden för centraleuropeiska eftermarknadsdäck är tight på grund av svagheten i OE segmentet, eftersom det finns ett stort utbud av däck på marknaden. Vi förväntar oss på kort sikt att den svaga tillväxten av försäljningsvolymerna i centraleuropa kommer att fortsätta under återstoden av året. Det finns också en viss grad av osäkerhet på den ryska marknaden.

Trots osäkerheten på marknaden kommer vi att fortsätta att fullfölja vår tillväxtagenda framöver. Vårt fokus ligger på att genomföra våra strategiska projekt, särskilt den amerikanska fabriksuppdateringen. Under första halvåret investerade vi 148 MEUR inklusive amerikanska fabriken, testcenter i Spanien och kapacitetsökningen för tunga däck. I USA nådde vi i linje med det ursprungliga schemat en betydande milstolpe genom att tillverka det första testdäcket i den nya fabriken under sommaren. Kommersiell produktion väntas starta i början av 2020.

I Spanien fortsätter byggnationen av vårt nya Test Center enligt plan. Centret möjliggör året-runt-provning av sommar, vinter och All Season däck, och det är den största enskilda investeringen i tester i Nokian däcks historia. Ett bra exempel på våra starka R & D-och testningsmöjligheter är de nya centraleuropeiska sommardäcken, som visar en god kommersiell framgång.

När det gäller tunga däck är projektet på god väg att öka fabrikens produktionskapacitet i Finland med 50% och mer än dubbelt så många nya produkter. Ett nytt R & D Center, som byggs som en del av investeringen för att påskynda testfasen av nya däck modeller, kommer att slutföras i år, säger Hille Korhonen, VD och koncernchef.”

About Joakim Held 990 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!