Myndigheter strider – gasbilsägare och verkstäder lider!

Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Swedac är av uppfattningen att Transportstyrelsen genom utformningen av sina föreskrifter (TSFS 2017:54) ställt orimliga krav på besiktningsorganens möjligheter att verifiera verkstädernas intyg, enligt den standard som besiktningsorganen är ackrediterade.

– När två myndigheter inte kan enas om tolkningen av en förordning, leder det till stora problem för gasbilsägaren. Dessutom leder det till att ägare av gasbilar måste åka onödigt långt för att få sin bil kontrollerad och besiktigad. Detta lockar inte ägare av bensin- eller dieselbilar att gå över till gasbil, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

– Besiktningsorganen har idag ordnat verifieringen på olika sätt. Swedac har i en extra tillsyn avseende detta kunnat konstatera att de flesta besiktningsorganen har en liknande rutin för verifieringen. De rutiner som besiktningsorganen har för verifiering innebär att såväl kraven för ackreditering, som kravet i standarden och Transportstyrelsens föreskrifter är uppfyllda, säger Bo Ericsson.

Sammanfattningsvis så kan konstateras att mot bakgrund av hur fordonslagen och fordonsförordningen är utformad, måste besiktningsorganen uppfylla samtliga krav i standarden för att få vara besiktningsorgan och följaktligen så måste besiktningsorganen verifiera intyget. Transportstyrelsen har alltså inte rätt att föreskriva bort krav i standarden såsom föreslagits.

Därtill ställer Transportstyrelsens föreskrift följande krav på verkstaden som utfärdar intyg:

Verkstaden är fordonstillverkare eller av denne godkänd representant, eller företag som har verksamhet inom efterkonvertering eller reparation, alternativt kontroll av bränslesystem för gas. Detta måste då rimligtvis kontrolleras av det besiktningsorgan som tar emot intyget.

– Förlorarna på denna tvetydighet hos myndigheterna är gasbilsägare, miljön, verkstäder, besiktningsföretag och gasdistributörer. Och så här har det varit i åtta månader utan att vi kan se en lösning! Allt det här sker medan Miljöpartiet och andra ut regeringen ”står på barrikaderna” och lovordar gasbilar. Dessutom har Miljöpartiet föreslagit bidrag för att konvertera bensindrivna bilar till gasbilar, säger Bo Ericsson.

Avslutningsvis kan nämnas att SFVF ofta blir kontaktade av privatpersoner som idag äger en gasbil. De frågar hur de ska gå tillväga för att få sin bil besiktigad och vilka verkstäder som är godkända. De är alla mycket besvikna på att myndigheterna inte kan komma överens om vilka regler som ska gälla.

– En ändring måste till – för vem vill köpa en gasbil eller konvertera sin bil till gas under dessa förhållanden, avslutar Bo Ericsson.

About Däckavisen 1171 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!