Minskad försäljning för Michelin under Q1

michelin fabrik lastbilsdäck
Foto: Michelin

Under det första kvartalet 2020 minskade Michelins försäljning med 8,3%, detta under en kris på grund av Covid-19 och de åtgärder som vidtogs för att dämpa påverkan av de anställdas hälsa och koncernens verksamhet.

Som svar på pandemin fokuserade Michelin först på skydda medarbetarnas hälsa och deras familjer genom att genomföra alla rekommenderade försiktighetsåtgärder. Koncernen samarbetar aktivt med sina värdsamhällen i alla länder, erbjuder sin tekniska expertis, återanvänder sin produktion och donerar både utrustning och finansiering.

Den globala efterfrågan på däck minskad under det första kvartalet, när lockdown-politiken gradvis spriddes över hela världen, vilket påverkade alla affärssegment.

  • Marknaderna för däck till personbilar och lätta lastbilar sjönk med 15% efter att biltillverkare avbrutit produktionen och konsumenterna isolerades.
  • Marknaden för lastbilsdäck sjönk med 17% jämfört med föregående år.

Ersättningsmarknaden för specialdäck och gruvor samt marknaderna för jordbruksdäck visade vissa tecken på motståndskraft.

Försäljningen för första kvartalet minskade med 8,3% jämfört med föregående år till nuvarande valutakurser, vilket återspeglar:

   • 11,7% minskning i volymer, som accelererade i mars (ned 21%)
   • En + 2,0% vinst från den robusta prismixen, leds av varumärkesstyrkan hos märket Michelin

I mitten av mars genomförde koncernen följande åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av den förestående djupa lågkonjunkturen:

    • Analys av utbud och efterfrågan varje vecka för att hålla lagret under kontroll
    • Minska investeringarna med 500 miljoner euro
    • Minska utdelningen, efter aktieägarens godkännande med 330 miljoner euro,
    • Avbröt återköpsprogrammet för aktier, med undantag för de utestående åtagandena för 2020, minska kostnaderna.

Dessutom bekräftar koncernen att den har finansiering på plats för att hantera osäkerheten kring krisen. Stresstester, baserade på volymer som sjunker med mellan 20% och 35% under hela året, har visat att koncernen har tillräckligt med likvida medel, utan att dra ner sina bekräftade kreditrating.

-Jag vill tacka alla våra anställda för deras fokus, engagemang och flexibilitet, vilket jag är säker på kommer att göra det möjligt för Michelin att klara denna speciella globala kris av ännu okända proportioner. Denna exceptionella situation har fördjupat vår övertygelse om att koncernens framtid är förankrad i balansen mellan de anställdas engagemang, utan vilka ingenting är möjligt, en hållbar tillväxt i sin affärsverksamhet och den robusta styrkan i dess finanser.
Florent Menegaux, styrelseordförande

Hittills är pandemins riktning och dess ekonomiska konsekvenser fortfarande alltför osäkra för att utfärda tillförlitliga marknadsprognoser och ett relaterat vinstscenario. I en tid av kraftigt sjunkande råvarupriser förväntar sig koncernen dock att se en mer positiv nettoeffekt av prismix/råvaror, vilket bör dämpa de mycket mer uttalade effekterna av lägre volymer något.

About Däckavisen 905 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen