Mindre minskning av nyregistreringarna i juli

bilmarknaden

Nyregistreringarna av personbilar minskade med fyra procent i juli jämfört med juli förra året. Det är en mindre nedgång i jämförelse med de senaste månaderna 2020 enligt BIL Swedens rapport.

– Under andra kvartalet i år minskade registreringarna med 37 procent mot föregående år. Återhämtningen i juli förklaras till stor del av att biltillverkningen kommit igång i många länder och att man har kunnat leverera bilar och beta av de orderstockar som byggts upp innan coronakrisen slog till. För lätta lastbilar fortsätter dock den kraftiga nedgången och registreringarna minskade med 32,4 procent i juli. Hittills i år har personbils-registreringarna minskat med 22,5 procent och lätta lastbilar har minskat med 44,4 procent, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

– Osäkerheten om konjunkturutvecklingen framöver är fortsatt stor. För att stödja en återhämtning på den för svensk ekonomi så viktiga fordonsmarknaden är det väsentligt att regeringen både genomför ett generellt stimulanspaket för ekonomin men även det kick-start paket för en grön omställning av fordonsbranschen, som BIL Sweden har föreslagit. Förslaget omfattar bl.a. en tillfällig skrotnings-ersättning för lätta fordon, en förnyelseersättning för tunga fordon och en förlängning av det nedsatta förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar. Flera andra länder där fordonsindustrin är viktig har redan lanserat sina kick-start paket för fordonsindustrin, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen om inte motsvarande stimulanser kommer i Sverige, fortsätter Mattias Bergman.

– Laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, går fortsatt starkt och svarade för 29,5 procent av personbilsregistreringarna i juli. Det är tre gånger högre andel jämfört med andelen i juli förra året som var tio procent. Hittills i år är andelen laddbara bilar 26,5 procent jämfört med 11,2 procent samma period förra året. Prognosen om en andel på 30 procent laddbara bilar ligger kvar. En effekt av den ökade andelen laddbara bilar är att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar har minskat med 15 procent hittills i år jämfört med samma period ifjol, säger Mattias Bergman.

– Nya personbilars genomsnittliga koldioxidutsläpp i Sverige minskade med två procent under 2019 till 120 g/km samtidigt som utsläppen för nya bilar inom EU totalt sett ökade med två procent till 123 g/km. Det innebär att Sverige för första gången sedan mätningarna började hade lägre utsläpp än EU-snittet under förra året, trots att vi har större bilar i Sverige. En förklaring till detta är den högre andelen laddbara bilar i Sverige, fortsätter Mattias Bergman.

– För att denna positiva trend ska fortsätta måste styrmedlen för laddbara bilar bibehållas men också utvecklas. Det är oerhört viktigt att tjänstebilskunderna snabbt får besked om fortsatt nedsättning av förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar samt att Bonus-malussystemet fortsätter att kraftfullt premiera laddbara bilar. Utöver detta måste satsningarna på laddinfrastruktur intensifieras nu när dessa bilar kommer ut på marknaden i ökad omfattning, säger Mattias Bergman.

– Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 33 procent i juli. Även för tunga fordon ligger förklaringen till ökningen till stor del i att industrin nu bygger och levererar ut på tidigare ordrar. Ytterligare en förklaring är att det var mycket låga registreringar i juli förra året, som en följd av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni ifjol. Samma mönster kan skönjas för nyregistreringarna av bussar som ökade kraftigt i juli, med 30 procent. Det kan också förklaras av att vi jämför med låga registreringar i juli förra året, till följd av tidigarelagda registreringar inför kravet på nya färdskrivare, avslutar Mattias Bergman.

Profilbild
About Joakim Held 752 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!