Michelins försäljning minskade med 15% 2020

Michelin däck
Foto: Michelin

Michelin-koncernen rapporterar en försäljning på 20 miljarder euro, en minskning med 15%, och segmentets rörelseresultat blev 1,9 miljarder euro, vilket motsvarar 9,2% av försäljningen.

– Mitt i denna stora hälso- och ekonomiska kris vill jag först tacka Michelin-team för deras engagemang och engagemang. Tillsammans går vi igenom detta; tillsammans arbetar vi hårt för att skydda alla, hela koncernen och vår verksamhet. Vi fortsätter också att stödja våra leverantörer, våra kunder och alla våra samhällen runt om i världen. I denna osäkra miljö bedriver koncernen sitt tillväxtprogram och fortsätter att flytta sin produktion mot premium- och specialdäck, samtidigt som den förstärker sin expansion inom högteknologiska material och tjänster och lösningar, skriver Florent Menegaux, verkställande ordförande i ett pressmeddelande.

Michelins finansiella information för året som avslutades 31 december 2020

 • År 2020 fokuserade koncernen kraftigt på att skydda sina anställda och upprätthålla affärskontinuitet, samtidigt som de stödde sina värdsamhällen.
 • Med den kraftiga nedgången på marknaderna som under året blev rörelseresultatet 1 788 miljoner euro, en nedgång på 37% som återspeglade:
  • Covid-19-krisen, som ledde till en minskning på 1 703 miljoner euro från volymminskningen med 14% och underutnyttjandet av de fasta kostnaderna för produktionsanläggningen, samt till utlägget av cirka 98 miljoner euro för särskilda skyddsåtgärder.
  • den disciplinerade hanteringen av prismixen (upp 1,2%) vid en tidpunkt med sjunkande råvarupriser;
  • minskningen av försäljnings- och administrationskostnader på 240 miljoner euro.
 • Koncernen fortsätter att implementera sin strategi:
  • Nyförvärvade företag integreras som planerat och genererar ytterligare 55 miljoner euro i ytterligare synergier 2020. dessa synergier motsvarar 81 miljoner euro på årsbasis.
  • Koncernen utökar sin verksamhet inom nya tillväxtområden genom att investera i 3D-utskrift av metall, mobilitet med väte och på senare tid ny teknik för återvinning.
 • 625 miljoner euro i nettoresultat, minskade med 1 105 miljoner euro och en rekommenderad utdelning på 2,30 euro per aktie.

Michelins prognoser för 2021

År 2021, i en fortfarande mycket osäker miljö när hälsokrisen utvecklas, förväntas däckmarknaden för personbilar och lätta lastbilar växa med 6% till 10% under året, lastbilsdäckmarknaden med mellan 4% och 8% och Specialdäck marknader med 8% till 12%.

I det här marknadsscenariot, och uteslutande av nya systemeffekter från Covid-19, * Michelin mål är att leverera helårs Rörelseresultat överstigande 2,5 miljarder euro i konstanta växelkurser och strukturellt fritt kassaflöde på cirka 1 miljard euro .

*Allvarliga störningar i försörjningskedjan eller begränsningar av den fria rörligheten som skulle leda till en betydande nedgång på däckmarknaderna.

Profilbild
About Däckavisen 661 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen