Michelin ökade försäljningen med 7,4% i Q1

michelin huvudkontor däcktillverkare
Bild: Michelin

Michelin trotsar svaga marknadsförhållanden och ser en imponerande ökning av den konsoliderade försäljningen med 7,4% under första kvartalet 2023.

Michelins konsoliderade försäljning ökade med 7,4% i svaga marknader tack vare premiumpositionering. Prognosen för 2023 bekräftas.

Marknaderna för försäljning i Europa och Nordamerika under Q1 2023 präglades av minskade lager i en kontext av förbättrade försörjningskedjor, medan Q1 2022 stärktes av lagerpåfyllning.

  • Personbils- och lätta lastbilsdäckmarknaderna minskade med 3%, påverkade av ersättningsbehovet i Europa och Nordamerika. Originalutrustningsmarknaderna var något positiva men låg fortfarande långt under 2019 års nivåer.
  • Lastbilsdäckmarknader utanför Kina minskade med 2%, eftersom starka originalutrustningsförsäljningar mer än uppvägdes av långsammare eftermarknadsbehov, särskilt i Europa och Nordamerika.
  • Specialdäckmarknaderna förblev starka, särskilt inom gruv- och flygsegmenten, men var svagare inom bygg- och tvåhjulssektorn.
  • Icke-däckmarknader fortsatte att expandera inom segment som allmän industri, gruvdrift, energi och fordonsflottstjänster.

Den konsoliderade försäljningen ökade med 7,4% till 7,0 miljarder euro under perioden, gynnad av premiumpositionering. Tillväxten återspeglades i den nettointäkt som uppkom från:

  • En minskning av volymerna med 6,6%, främst på grund av svagare efterfrågan på personbils-/lätta lastbilsdäck och lastbilsdäck, där Östeuropa stod för 25% av minskningen.
  • En 12,3% pris-mix effekt, vilket återspeglar kvaliteten och prestandan för koncernens produkter. Tillväxten i högvärdessgment och starka gruvdäcksförsäljningar har mer än kompenserat för en ogynnsam OE/RT-mix.
  • En ökning av icke-däcksförsäljningen med 15%, både för högteknologiska material och fordonsflottstjänster.
  • En 0,8% vinst från valutaeffekten, som huvudsakligen återspeglar utvecklingen mellan USD/EUR.

Helårsprognos:

  • Koncernen bekräftar sitt prognostiserade scenario på marknader som tenderar mot den lägre änden av de ursprungliga intervallen. Försäljningsvolymerna förväntas fortfarande sluta året inom intervallet [-4%; 0%].
  • Prognosen för 2023 bekräftas, med ett segmentresultat på över 3,2 miljarder euro till konstanta växelkurser och rapporterat kassaflöde exklusive M&A på över 1,6 miljarder euro.

I ljuset av denna information har koncernen bekräftat sina prognoser för 2023, trots de utmaningar som svaga marknader innebär. En ökning av försäljningen med 7,4% i det första kvartalet visar att företaget har kunnat dra nytta av sin premiumpositionering och anpassa sig väl till marknadsförhållandena.

Specialdäckmarknaderna har visat sig vara en stark sektor för företaget, särskilt inom gruv- och flygsegmenten. Icke-däckmarknaderna fortsätter också att expandera, vilket visar att företaget har kunnat diversifiera sina verksamheter framgångsrikt.

Trots minskningen i försäljningsvolymer på 6,6%, kan koncernen fortfarande förvänta sig att nå försäljningsvolymerna inom det angivna intervallet [-4%; 0%] för 2023. Med detta sagt är det tydligt att företaget har en stark position på marknaden och ser fram emot att fortsätta sin tillväxt under de kommande åren.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!