Michelin halvårsrapport – nettoresultatet upp 6%

Michelin däck resultat

Volymerna ökade med 2,6% under det andra kvartalet och som väntat stabilt under första halvåret på grund av ofördelaktiga jämförelser med förra året

Ihållande stark tillväxt för specialdäck, som leds av starka gruv-, jordbruks-och byggmarknader

Accelererande tillväxt för 18” och större personbilsdäck (upp 14%)

Personbils-och lastbilsdäck OE, försäljningstillväxt i linje med marknaden

Fokus på marginaler i segmenten för utbytesdäck för personbilar och lastbilar, i en fortsatt konkurrensutsatt marknadsmiljö

€264 000 000 positiva effekter av nettopris-mix och råmaterialkostnader effekt, återspeglar disciplinerad prishantering, marknadsandel vinster i 18 ‘ och större personbilsdäck och en mycket bra prestanda av Specialty företag.

Ogynnsam valutaeffekt, total negativ på €218 000 000.

Snabbare extern tillväxt, i linje med koncernens strategi, i Specialföretag (Fenner, transportband verksamhet och förvärvet av Camso), High-Tech material (Fenner) och marknadstillgång (samarbetet med Sumitomo däck).

Fritt kassaflöde före förvärv i linje med års mål, negativ €79 000 000.

Kreditvärderingsinstitut har bekräftat att koncernens finansiella ställning är fortsatt robust efter att ha tagit hänsyn till planerade förvärv under 2018.

Tack vare engagemang från alla i företaget, kan Michelin leverera en anmärkningsvärd förbättring av rörelseresultatet med €152 000 000 i fasta växelkurser. Genomförandet av koncernens strategi kommer att ta fart 2018, med förvärvet av Fenner, skapandet av en ledande nordamerikanska grossist i samarbete med Sumitomo däck, och det planerade förvärvet av Camso, som kommer att skapa ett världsledande företag inom marknaden för off-road däck säger Jean-Dominique Senard, verkställande direktör

Under den andra halvan av året förväntas ersättningsmarknaderna fortsätta på en uppåtgående trend, oavsett rådande vinterförhållanden. Efterfrågan på originalutrustning däck bör förbli stark för EM-däck segmentet, men tappa fart i personbil och lastbils segment. Försäljningen av gruvdäck bör också fortsatt ha en stark tillväxt.
För helåret bekräftar Michelin sina mål för volymtillväxt i linje med den globala marknadsutvecklingen, rörelseintäkter från återkommande verksamheter som överstiger 2017 års siffror i fasta växelkurser, och strukturellt fritt kassaflöde på mer än €1 100 000 000.

About Däckavisen 1167 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!