Historiskt skifte på begagnatmarknaden för bilar

bilmarknaden

Under december månad ökade antalet totalt sålda begagnade bilar till privatpersoner med 4,8% jämfört med samma månad föregående år.

Räknat i antalet bilar såldes det totalt 77 898 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, privatmarknaden, och företag), vilket är 3 592 fler bilar än i december 2019.

– Försäljningen gick upp jämfört med november men fortsatt färre nybilsköp och förlängning av befintliga leasingkontrakt, ledde ändå till en relativt blygsam nivå. Prisnivåerna har hämtat sig och planat ut på en nivå som fortsatt är högre än innan pandemin. Nu är vi väldigt nyfikna på hur marknaden kommer att se ut under Q1. Vi har nu många som vill byta bil, dels på grund av en ny (ännu inte klubbad) regeländring gällande hybrider och dels på grund av förlängningar av leasingkontrakt, vilket lett till att många haft sin bil längre än normalt, säger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Bilhandeln sålde totalt 38 250 begagnade bilar till privatpersoner under december månad, vilket är en ökning med 8,6% jämfört med samma månad förra året.

37 168 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i december månad, vilket är en ökning med 1,6% jämfört med samma månad förra året.

– I december månad fick vi vara med om ett historisk skifte. Trenden att bilhandeln fortsätter ta marknadsandelar från privatmarknaden har förstärkts under hela 2020. Nu såg vi för första gången att bilhandeln sålde mer bilar till privatpersoner (38 250) än försäljningen privatperson till privatperson (37 168) under en månad. Vi anser att de största faktorerna bakom skiftet är att bilhandeln varit snabba att anamma kundernas nya behov, genom en ökad digitalisering samt ett brett utbud av tilläggstjänster, fortsätter Johan Browaldh.

Profilbild
About Joakim Held 626 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen