Hankook ökar utdelningen till aktieägarna

Foto: Hankook

Styrelsens för däcktillverkaren Hankook har tagit fram åtgärder som ska öka värdet för aktieägarna. Åtgärderna inkluderar ett återköpsprogram, ökad aktieutdelning, etablering av ett organisatoriskt system för styrelsen samt introduktion av ett elektroniskt röstningssystem för aktieägare. Innovationer och försäljning av fast egendom som inte krävs för den operativa verksamheten finns också på agendan för att stärka finanserna och säkra framtida investeringar.

Däcktillverkaren Hankook meddelar genom ett beslut från styrelsen att man har för avsikt att öka värdet för aktieägarna samt den finansiella styrkan och konkurrenskraften i företaget. Hankook har för avsikt att vidta flera åtgärder för att skydda aktieägarnas rättigheter och öka företagets värde. Först godkände styrelsen ett återköpsprogram som är värt cirka 50 miljarder KRW (motsvarar cirka 36,8 miljoner EUR) under de kommande sex månaderna. Hankook kommer även att öka aktieutdelningarna. Hankook Technology Group har bestämt sig för att betala en utdelning på 350 KRW (0,26 EUR) per vanlig aktie för 2019, vilket är en kraftig ökning i jämförelse med utdelningen för 2018 på 300 KRW (0,22 EUR) per aktie. Företagets dotterbolag Hankook Tire bestämde sig även för att betala en utdelning på 550 KRW (0,40 EUR) per aktie vilket ger en total utdelning för 2019 på 68,1 miljarder KRW (cirka 50 miljoner EUR). Detta motsvarar en ökning på cirka 22 % jämfört med 2018, där utdelningen per aktie var 450 KRW (0,33 EUR) och den totala summan var cirka 55,7 miljarder KRW (cirka 41 miljoner EUR). Hankook strävar även efter att öka värdet för aktieägarna genom att förbättra intäktsstrategin i linje med investeringsplanerna och det aktuella marknadsläget.

Dessutom kommer ett organisatoriskt system för externa styrelseledamöter och revisorer att upprättas för att öka transparensen i företagets ledning. För att uppmuntra aktieägare att utöva sina rättigheter och öka möjligheten till att kommunicera med dem så introducerar man även ett elektroniskt röstningssystem. På sikt finns planer på att stärka styrelsens och revisionsorganens roll för att skapa en avancerad företagsledningsstruktur. Hankook Tire, som har kreditvärderingen AA, har ett stabilt kassaflöde, framför allt till följd av företagets utmärkta operativa kassaflöde. Företaget drar även nytta av en utmärkt finansiell struktur och återbetalningar av lån med hjälp av frigjorda medel. Hankook kommer även att fokusera på att öka sin finansiella styrka och att optimera sina tillgångar för att säkra framtida investeringar. Man kommer till exempel att sälja icke-operativ fast egendom, som logistikcentralen på ön Busan Yeongdo, och de operativa tillgångarna från försäljningen kommer att användas för att säkra nya tillväxtmotorer.

Fokus ligger även på att öka Hankooks primära konkurrenskraft genom innovation. Däcktillverkaren kommer att förnya sina affärsprocesser på alla områden, inklusive produktutveckling, logistik, marknadsföring och försäljning. Man kommer framför allt att göra stora investeringar i utvecklingen av däck till nya fordon och att öka leveranskapaciteten. För att öka försäljningstillväxten och marknadsandelen på en hållbar basis kommer fler distributionskedjor att utvecklas i USA och Europa. Detta görs som ett aktivt svar på förändringar av kundernas behov och marknaden till följd av den digitala transformationen. För att främja den befintliga tilliten hos aktieägare kommer värdet för aktieägare att ges högsta prioritet vid alla viktiga beslut om nya projekt.

-Även om försäljningen oundvikligen kommer att gå ner nu när Europa, USA och den globala bilmarknaden står inför en svår situation till följd av nedstängningen av fabriker och distributionskedjor i följderna av COVID-19, ett minskat behov och så vidare, så är vi fullt förberedda att vända situationen direkt när utbrottet är över. Vi kommer att fortsätta med innovationsarbetet i vårt befintliga verksamhetsfält och leta efter möjligheter till nya investeringar eller företagsförvärv baserat på vår överlägsna finansiella struktur för att stärka både den aktuella och framtida konkurrenskraften. Detta kommer i sin tur att öka värdet för aktieägarna ännu mer, säger Hyon Shick Cho, vice styrelseordförande i Hankook Technology Groups tillsynsråd.

Profilbild
About Joakim Held 781 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!