Goodyear rapporterar resultat för första halvåret 2019

goodyear blimp

Goodyear redovisar resultat för första halvåret 2019.

“Vår U.S. konsumenteftermarknad och våra kommersiella affärer fortsatte att prestera väl i en utmanande miljö, med hjälp av nya produktlanseringar” sa Richard J. Kramer, Ordförande, verkställande direktör och president.

“Vi har fortsatt vårt fokus på att stärka vår verksamhet genom att investera i premiumsegmentet och förbättra vår OE pipeline och kostnadskonkurrenskraft”, tillade han. “Jag är uppmuntrad av att flera av de externa faktorer som har påverkat vår verksamhet under de senaste kvartalen börjar plana ut, och positionerar oss för att leverera starkare resultat framöver”, säger Kramer.

Goodyear försäljning andra kvartal 2019 var 3 600 000 000 USD, 5% lägre än för ett år sedan, driven av ogynnsamma valutaeffekter, lägre volym, och minskad försäljning från andra däck-relaterade affärer. Dessa effekter kompenserades delvis av förbättringar i prismixen.

Volymen av däck uppgick till 37 400 000, en minskning med 4% från 2018. Leveranserna av eftermarknadsdäck minskade med mindre än 1%. OE-däckens volym minskade med 11%, vilket återspeglar lägre global fordonsproduktion och strategiska val av anpassningar.

Goodyears nettoresultat för andra kvartalet 2019 var 54 000 000 USD (23 cent per aktie), ner från 157 000 000 USD (65 cent per aktie) för ett år sedan. Justerat nettoresultat för andra kvartalet 2019 var 58 000 000 USD (25 cent per aktie), jämfört med 150 000 000 USD (62 cent per aktie) i 2018. Per aktie efter utspädning.

Bolaget redovisade rörelseresultat för andra kvartalet var 219 000 000 USD, ner från 324 000 000 USD för ett år sedan. Minskningen återspeglar högre råmaterialkostnader, lägre volymer, svagare resultat från andra däck-relaterade affärer och negativ valuta, delvis kompenserat av gynnsam prismix, förbättrad overhead absorbering med högre produktion i Amerika i tidigare kvartal, och nettokostnadsbesparingar.

Resultat för året hittills
Goodyear försäljning under de första sex månaderna av 2019 var 7 200 000 000 USD, en 6% minskning från motsvarande period 2018 på grund av ogynnsamm utländsk valutaeffekt, lägre volym och minskad försäljning från andra däck-relaterade affärer. Dessa faktorer kompenserades delvis av förbättringar i pris/mix.

Däckvolymen uppgick till 75 400 000, vilket är en ned 3% från 2018. Leveransernaa av eftermarknadsdäck minskade mindre än 1% från föregående års period. OE-däckens volymer sjönk med 9%, drivet av en svagare efterfrågan bland OE-kunder, vilket återspeglar lägre global fordonsproduktion och strategiska val av anpassningar.

Goodyear nettoförlust var 7 000 000 USD för de första sex månaderna av 2019 (3 cent per aktie) jämfört med ett nettoresultat på 232 000 000 USD (96 cent per aktie) under föregående års period. Den första halvan av 2019 ingår flera betydande poster, framför allt 107 000 000 USD i rationaliseringsavgifter, främst relaterade till den tidigare tillkännagivna planen att modernisera två däcktillverkningsanläggningar i Tyskland. Justerat resultat för första halvåret 2019 var 103 000 000 USD (44 cent per aktie) jämfört med $272 000 000 ($1,12 per aktie) under föregående års period. Per aktie efter utspädning.

Bolaget redovisade första halvåret segmentet rörelseresultat på 409 000 000 USD i 2019, ner från 605 000 000 USD för ett år sedan. Minskningen berodde främst på högre råvarukostnader.

Nya OE anpassningar
Goodyears vunna OE-anpassningar under de senaste 18 månaderna har ökat betydligt jämfört med tidigar, vilket återspeglar industrins trender mot fordon med mer komplexa däckkonstruktioner. Baserat på ökningar av OE-anpassningarna, förväntar sig Goodyear OE volymtillväxt på cirka 20% mellan 2019 och 2022 baserat på tredjepartsindustrin prognoser för produktion. Dessa nya anpassningar ligger på en högre genomsnittlig intäkt per däck än befintlig volym och inkluderar en betydande andel anpassningar till elbilar i premiumklassen.

About Joakim Held 974 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!