Försäljningen av begagnade bilar minskade något i maj

Under maj månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 3,2 % jämfört med samma månad 2019. Räknat i antal bilar såldes det 99 888 bilar, vilket är 3352 mindre begagnade bilar än i maj 2019, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

-Vi ser en minskning med 3,2% i försäljningen av begagnade bilar. Nu börjar vi även återigen se att trenden består att Bilhandeln tar marknadsandelar i förhållandet till försäljningen från privatpersoner till privatpersoner, säger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Under maj månad såldes det 99 888 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 42 270 privatmarknaden 50 003 och företag 2 615), vilket är en minskning med 3,2 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln sålde totalt 41 270 begagnade bilar till privatpersoner under maj månad, vilket är en minskning med 0,7% jämfört med samma månad förra året.

50 003 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i maj månad, vilket är en minskning med 5,2 % jämfört med samma månad förra året.

”Försäljningen av begagnade bilar minskade något även i maj men vi kan nu se att våra handlare i Sverige tar för sig i konkurrensen från resten av Europa. Andelen exporterade bilar minskade i maj och det var förväntat med tanke på en förstärkt kronkurs men vi ser också att svenska handlare är mer positiva och på allvar vågar konkurrera med handlarna i resten av Europa. Det tyder på en stark optimism om framtida affärer. Följden blir dessutom att prisbilden är urstark de senaste veckorna.” fortsätter Johan Browaldh.

Profilbild
About Joakim Held 482 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen