Färre körda mil med personbilar och bussar

Foto: Pexels

Under 2020 minskade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 6 procent, jämfört med 2019. Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade lika mycket och var 1 100 mil, lägstanotering sedan åtminstone 1999. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 282 miljoner mil under 2020, 6 procent lägre än föregående år. Det är andra året i rad som den totala körsträckan för personbilar minskar.

Den genomsnittliga körsträckan per personbil minskade med 6 procent till 1 100 mil per bil. Detta är den lägsta genomsnittliga körsträckan sedan åtminstone 1999, startåret för den officiella statistiken på området.

– Trafikverket har på det statliga vägnätet uppmätt en minskning i total trafik med 8,9 procent under 2020.* Detta är en exceptionell minskning i vägtrafik som vi har sett under pandemiåret 2020, vilket också reflekteras i fordonens körsträckor, säger Maria Melkersson, statistiker på Trafikanalys.

Figur. Total körsträcka för svenskregistrerade fordon, miljoner mil. Åren 1999–2020.

Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar beroende på typ av ägare. Personbilar som ägs av privatpersoner körde i genomsnitt 1 060 mil och de som ägs av en juridisk person körde 1 222 mil. Längst körs taxibilar, i genomsnitt 5 488 mil under 2020. Taxibilarnas medelkörsträcka minskade med 981 mil (-15 procent) jämfört med året innan.

Den totala körsträckan för personbilarna har alltså minskat med 6 procent under pandemiåret 2020, medan lastbilarnas körsträckor har legat ungefär på fjolårets nivå. Bussarnas körsträckor däremot har minskat med hela 9 procent. Det är framför allt charter-, turist- och flygbussar som har haft en starkt reducerad trafik under 2020.

Tabell. Total körsträcka och genomsnittlig körsträcka 2020 för olika fordonsslag samt förändring i procent från föregående år.

Fordonsslag Total körsträcka 2020 (miljoner mil) Förändring från föregående år Genomsnittlig körsträcka 2020 (mil) Förändring från föregående år
Personbilar 6 282 -6% 1 100 -6%
varav ägda av juridisk person 4 555 -5% 1 060 -6%
varav ägda av fysisk person 1 728 -9% 1 222 -6%
Lätta lastbilar 943 +1% 1 366 2%
Tunga lastbilar 412 -1% 4 041 +/-0%
Bussar 91 -9% 4 951 -12%

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Körsträckor 2020. Ladda ned statistiken här: Körsträckor med svenska fordon.

Körsträckor baseras på mätarställningsuppgifter från besiktningsorganen. Total körsträcka beräknas som antal fordon multiplicerat med genomsnittlig körsträcka och mäts i fordons-kilometer (mil). Alla uppgifter avser svenskregistrerade fordon oavsett var de har kört.

*Trafikverkets årsredovisning 2020 (sidan 11). 

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Profilbild
About Däckavisen 723 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen