Delticom vinstvarnar och letar köpare

Foto: Delticom AB

Delticom AG meddelar att man inlett en förändringsprocess för att hitta en väg tillbaka till lönsamhet, öka lönsamheten samt fokusera på kärnverksamheten.

Med tanke på den allt tuffare affärsmiljön och försämringen av den långsiktiga likviditeten kommer man att fokusera på kärnverksamheten, det vill säga “Däck Europa”. Delticom har tagit in specialkonsulter men också utsett en Chief Performance Manager. Förändringsprocessen presenterades för finansieringsbankerna och handelskreditförsäkringsbolagen den 23 oktober 2019. Delticoms konsulter förhandlar nu med finansieringsbankerna om fortsatt finansiering. Den 7 augusti 2019 ingick Delticom ett uppskov med kreditgivarna som sedan har förlängts ett flertal gånger. Efter lyckade förhandlingar med kreditgivarna har man fått löfte om en förlängning av löptiden till den 8 december 2019. I uppskovsavtalet gick kreditgivarna med på att inte säga upp några lån.

Delticom tror sig senast under 2020 generera ett positivt rörelseresultat i kärnverksamheten. För hela verksamheten tror man det dröjer till 2021 innan man når ett positivt nettoresultat.

Målet med förändringsprocessen är att optimera Delticomgruppens processer och att fokusera på dess mer lönsamma kärnverksamhet med däck och kompletta hjul.  Alla andra verksamheter är under översyn. Delticoms styrelse har redan beslutat att avveckla den olönsamma verksamheten med reserdelar för fordon och smörjmedel.

Delticom har dessutom anlitat konsulter för att utvärdera en försäljning av affärsenheter i Delticom-koncernen samt anskaffning av kapital. Delticom kan även tänka sig att sälja hela eller delar av bolaget. Potentiella köpare har redan kontaktats och diskussioner har inletts.

Justerad helårsprognos

De första nio månaderna av innevarande räkenskapsår genererade Delticom-koncernen intäkter på 420 miljoner euro (9M 18: 418 miljoner euro). EBITDA vid utgången av den första nio månaderna uppgick till –7,6 miljoner euro jämfört med motsvarande period föregående år (9M 18: 3,4 miljoner euro). I september 2018 redovisades rörelseintäkter på 5 miljoner euro från förvärvet av Allyouneed GmbH. Detta kompenseras i år av en rörelseförlust hos Allyouneed GmbH på –3,2 miljoner euro. Den återstående vänminskningen på 2,8 miljoner euro beror bland annat på högre marknadsföringskostnader under första halvåret och en ökning av lagerkostnaderna inom kärnverksamheten. Exklusive resultatenffekterna från Allyouneed genererade Delticom-gruppen ett EBITDA på –3,2 miljoner euro under tredje kvartalet. Rörelseresultatet är därmed 5,2 miljoner euro högre än under samma period föregående år.

För året som helhet räknar ledningen nu med intäkter på 650 miljoner euro till 660 miljoner euro (tidigare prognos: 660 miljoner euro till 690 miljoner euro). Justeringen kommer från den svagare säsongstoppen för den pågående vinterdäckssäsongen. För Delticom-gruppens EBITDA bedöms ett intervall från -8 miljoner till -5 miljoner euro vara uppnåeligt, varav en viktigt del är hänförligt till aktiviteter utanför kärnområdet (tidigare prognos: 8 miljoner euro till 12,5 miljoner euro). Detta intervall tar hänsyn till ett betydande positivt resultatbidrag från ett pågående logistikprojekt. Justerad vinstprognos tar också hänsyn till kostnader för optimeringsåtgärder. De positiva effekterna av dessa åtgärder kommer att realiseras från och med 2020. Exklusiva dessa effekter skulle EBITDA före extraordinära kostnader vara mellan 5 och 8 miljoner euro. Eventuella framtida värderingsförändringar som kan uppstå, till exempel i samband med eventuellt försäljning av affärsområden, kan inte uppskattas vid denn tidpunkt och tas inte med i beräkningen.

 

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!