Continental: Stark euro påverkade negativt i Q1

Continental försäljning

Försäljningen inom däck-divisionen på Continental lyckades inte nå förra årets nivå under de första tre månaderna 2018. Däckförsäljningen minskade med 4,4 procent till 2,64 miljarder euro under kvartalet, men Continental beräknar att de skulle ha stigit 1,0 procent utan valuta- och konsolideringseffekter.

Under de tre månaderna till och med den 31 mars 2018 sjönk försäljningen för personbils- och lätta lastbilsdäck något jämfört med förra året för både originaldäck och eftermarknadsdäck. Continentals meddelar att OEM-försäljningen påverkades av en minskning av den globala bil- och lätta lastbils produktionen med en procent och efterfrågan på personbils- och lätta lastbilsdäck på bilar sjönk också med 1 procent under årets första kvartal.

Försäljningen för Continentals däckdivision var fem procent lägre än nivån som uppnåddes under första kvartalet 2017. Den här nedgången uppstod trots en ökning av den globala kommersiella fordonstillverkningen under första kvartalet i år samt två procent ökning av den globala efterfrågan på medel och tunga fordons eftermarknadsdäck.

Justerat minskade EBIT för däckdivisionen med 19,4 procent från förra året till 400,2 miljoner euro, vilket motsvarar 15,2 procent (fg. år: 18,0 procent) av den justerade försäljningen.

Jämfört med samma period föregående år redovisade divisionen däck en minskning med 21,7 procent i EBIT till 395,5 miljoner euro under första kvartalet 2018. Avkastningen på försäljningen minskade till 15,0 procent (föregående år: 18,3 procent).

Trots den här nedgången på årsbasis rapporterar Continental att däckdivisionen växte två procentenheter snabbare än marknaden, vilken minskade något på internationell nivå.

Trots växelkurser och andra negativa effekter på 546 miljoner euro uppgick den totala försäljningen för Continental till 11,01 miljarder euro, vilket ligger på samma nivå som första kvartalet i fjol. Den organiska försäljningen ökade med 4,3 procent.

Det justerade rörelseresultatet på 1,06 miljarder euro minskade med 9,0 procent jämfört med föregående år. Continental kommenterar att detta beror på såväl negativa valutakurseffekter som negativa effekter från lagervärderingar på 100 miljoner euro. Sammantaget förväntar företaget sig relaterade negativa effekter med cirka 150 miljoner euro under första halvåret 2018. Continental tillägger att det inte kommer att kunna kompensera detta negativa resultat före årets slut. Den justerade rörelsemarginalen för första kvartalet 2018 var 9,7 procent (föregående år: 10,6 procent).

“Vårt första kvartal tyngdes av starka valutakurseffekter på mindre marknader där vår lokala produktion är mycket begränsad”, kommenterade Wolfgang Schäfer, ekonomichef på Continental. “Vi såg extrema fluktuationer i växelkurserna mellan valutor i dessa länder. Denna ovanliga situation försvagade vår naturliga säkring mot valutakurseffekter. Det är dock fortfarande så att vår EBIT-marginal i stor utsträckning säkras mot valutakurseffekter på företagsnivå, eftersom vi producerar och säljer lokalt på många av våra marknader.

About Däckavisen 1166 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!