Continental: Sparpaket kan påverka 20 000 anställda

continental däck
Continentals huvudkontor, Hanover

Continental beslutade vid ett styrelsemöte den 25/9 att på grund av nedgången i den globala fordonsproduktionen inleda ett strukturprogram.

I en pressrelease meddelar Continental att strukturprogrammet har två huvudsyften: att öka effektiviteten och produktiviteten genom anpassningar av organisationen och portföljen, och ett större fokus på de viktigaste tillväxtområdena i framtiden. Continental svarar därmed på nedgången i den globala fordonsproduktionen och den ökade efterfrågan på digitala lösningar. Programmet tar även hänsyn till: en alltmer digitaliserad arbetsmiljö, den framväxande krisen i bilindustrin och den accelererade förändringen av motortyper på grund av strängare lagstiftning gällande utsläpp.

Continental planerar att minska sina bruttokostnader med 500 miljoner EUR per år fram till 2023. Sett över tio år kommer programmet att kosta 1,1 miljard EUR. Dessa kostnader kommer i huvudsak att uppkomma mellan år 2019 och 2022. Continental utesluter inte ytterligare besparings- och strukturprogram om beslutade åtgärder inte uppnår önskad effekt.

Kan påverka upp till 20 000 jobb fram till 2029 men samtidig skapas nya jobb

Enligt en preliminär analys, förväntas upp till 20 000 av totalt 244 000 arbetstillfällen över hela världen påverkas av förändringar inom ramen för strukturprogrammet under de kommande 10 åren, inklusive cirka 7 000 av totalt 62 000 i Tyskland. I slutet av 2023 förväntas cirka 15 000 arbetstillfällen påverkas, varav cirka 5 000 i Tyskland. Samtidigt kommer den mjukvarubaserade portföljen att utökas. Ett stort antal arbetstillfällen kommer att skapas inom denna sektor och i nyckelområden för tillväxt under de kommande åren.

Vi är fast beslutna att skydda de anställda som berörs så mycket som möjligt och erbjuda dem goda framtidsutsikter. Under vår strukturella omvandling kommer vi att dra fördel av naturliga fluktuationer och demografiska förändringar under de kommande åren. Vi kommer också att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa och förbättra de anställdas möjligheter att få nya jobb.

Uppsägningar kommer att vara den allra sista utvägen, men vi kan för närvarande inte utesluta dem. Om de visar sig vara oundvikliga, kommer vi att stödja de anställda som tvingas gå så bra vi kan. 

Omvandlingen kommer att ha olika effekter på de drabbade jobben. Dessa inkluderar nedskärningar på grund av ett antal skäl såsom lägre affärsvolymer till följd av svagare marknader och avveckling av den löpande verksamheten. Förändringar kommer också att uppstå genom en eventuell försäljning av delar av verksamheten och (under) segmenten till externa parter, samt från överföring av jobb till andra kontinentala platser för att säkerställa marknads närhet och/eller ökad konkurrenskraft.  Andra förändringar kommer att uppstå vid överföring av arbetstillfällen till framtida teknologier som elektrisk mobilitet. Slutligen kommer förändringarna också att bero på det minskande antalet traditionella uppgifter och aktiviteter på grund av övergången till en digital arbetsvärld och den strukturella anpassningen till kraven i industri 4,0.

Precis som för 10 år sedan kommer vi att komma ur denna kris starkare

Continental CEO Dr. Elmar Degenhart betonade företagets förmåga att agera i detta avseende: “tack vare vår organisatoriska omjustering, vår solida balansräkning och vår strategi för 2030 är vi väl förberedda inför de kommande utmaningarna. Vi ser den teknologiska omvälvning i våra branscher först och främst som en enorm tillväxtmöjlighet. Med vårt strukturella program svarar vi också proaktivt på krisen inom bilindustrin och, precis som för 10 år sedan, kommer vi att växa oss starkare. “

Han tillade: “framtidens mobilitet kommer att bidra till att skydda klimatet på tre sätt: miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Detta är vad vi kallar hälsosam mobilitet och detta är vad vi strävar efter. Den teknik som krävs är att förändra våra industrier – ibland disruptivt. Vi är redan mycket väl positionerade inom de viktigaste tekniska områdena. Med vår strategi och vårt strukturella program lägger vi grunden och en tydlighet för alla inblandade: anställda, kunder, investerare, affärspartners och andra intressenter. “

Profilbild
About Joakim Held 698 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!