Continental inleder 2023 starkt

Katja Dürrfeld, medlem av direktionen, ekonomi, kontroll och IT. Bild: Continental

Continental AG visar stark tillväxt i Q1 2023, med stora framsteg inom autonoma mobilitetslösningar och en stabil prestation från däck- och ContiTech-sektorerna.

Continental, ett världsledande teknikföretag inom fordonsindustrin, har startat 2023 med starka resultat. Trots utmanande marknadsförhållanden rapporterade företaget en konsoliderad försäljning på 10,3 miljarder euro under första kvartalet, en ökning med 11,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Continental lyckades även förbättra sin justerade EBIT till 578 miljoner euro, en imponerande ökning med 35,0 procent från Q1 2022, vilket resulterade i en justerad EBIT-marginal på 5,6 procent. Nettoresultatet ökade också betydligt till 382 miljoner euro, en ökning med nästan 60 procent från föregående års 240 miljoner euro.

– Trots ogynnsamma marknads- och externa förhållanden avslutade vi det första kvartalet med ett bra resultat, sa Nikolai Setzer, vd för Continental.

Även om det justerade fria kassaflödet var negativt, -949 miljoner euro, framhöll CFO Katja Dürrfeld att “vi behåller våra utsikter för helåret”. Företagets helårsprognos för 2023 förblir oförändrad, med en förväntad konsoliderad försäljning på cirka 42-45 miljarder euro och en justerad EBIT-marginal på cirka 5,5-6,5 procent.

Företaget upplevde också en hög orderingång på 6,6 miljarder euro under första kvartalet, inklusive en stor order inom affärsområdet Autonomous Mobility värt 1,7 miljarder euro. Detta, tillsammans med en stark prestation inom däckdivisionen och ett exklusivt partnerskap med Aurora för autonoma lastbilssystem, bidrog till den positiva starten på året.

Inom Automotive-gruppen sågs en betydande försäljningsökning på 18,1 procent till 5,0 miljarder euro, med en justerad EBIT-marginal på 0,8 procent, vilket var en betydande förbättring från föregående år.

Däckdivisionen hade också ett starkt första kvartal, med en försäljning på 3,5 miljarder euro, en ökning med 5,1 procent jämfört med föregående år. Dessutom vann Continental två utmärkelser vid Tire Technology International (TTI) Awards för Innovation och Excellence.

ContiTech, företagets materialapplikationsdivision, visade också positiva resultat med en försäljning på 1,7 miljarder euro och en justerad EBIT-marginal på 6,4 procent, vilket var en förbättring jämfört med föregående kvartal.

Continental utökar sin närvaro inom autonoma mobilitetslösningar En av de mest framträdande framgångarna för Continental under första kvartalet 2023 var den betydande ordervolymen på 6,6 miljarder euro, en ökning med 13,3 procent jämfört med samma period föregående år. Inom detta inkluderade en betydande order inom affärsområdet Autonomous Mobility, värd cirka 1,7 miljarder euro, för leverans av 360-graders radartäckning med hjälp av fram-, bak-, sid- och långdistansradar. Detta kommer att förbättra övervakningen av ett fordons omgivningar och öka trafiksäkerheten.

Continental har också tillkännagivit ett exklusivt partnerskap med Aurora Innovation, vilket markerar en milstolpe i företagets strävan att bli ledande inom autonoma lastbilssystem. Tillsammans med Aurora planerar Continental att lansera autonoma lastbilssystem på den amerikanska marknaden till 2027. Genom att tillhandahålla hela hårdvarusystemet och ett komplett reservsystem kommer Continental att spela en central roll i att sänka kostnaderna och underlätta ett bredare införande av autonoma lastbilssystem i USA.

Däcksektorn håller kursen trots utmaningar Continental Däckgrupp inledde året starkt trots minskade volymer inom ersättningsmarknaden. Försäljningen ökade till 3,5 miljarder euro, en ökning med 5,1 procent från 3,3 miljarder euro under Q1 2022. Den justerade EBIT-marginalen var 13,5 procent, jämfört med 17,1 procent under Q1 2022.

ContiTech förbättrar sin position och ökar sin justerade EBIT-marginal ContiTech-koncernsektorn förbättrade sin prestation under det första kvartalet, med en omsättning på 1,7 miljarder euro, en ökning med 10,2 procent från 1,6 miljarder euro under Q1 2022. Den justerade EBIT-marginalen var 6,4 procent, jämfört med 5,3 procent under Q1 2022. Denna förbättring kan till stor del tillskrivas stabilisering av produktionsprocesser och prisjusteringar på grund av inflation.

Från och med maj 2023 kommer ContiTech att genomgå en strategisk omorganisation för att öka sin genomslagskraft och konkurrenskraft. Genom att omfördela resurser och fokusera på kärnverksamheter kommer ContiTech att kunna svara snabbare på marknadens behov och förändringar.

Utmaningar framåt Trots de positiva resultaten under första kvartalet 2023 står Continental inför en rad utmaningar. Globala störningar i leveranskedjan, brist på halvledare och höjda råmaterialpriser påverkar fortfarande fordonsindustrin. Continental följer noggrant dessa situationer och vidtar åtgärder för att mildra deras effekter, inklusive diversifiering av leverantörer, investeringar i digitala lösningar för att förbättra effektiviteten i leveranskedjan och förhandla fram långsiktiga leveranskontrakt för att säkra tillgången på råvaror.

Även om företaget står inför dessa utmaningar, är ledningen optimistisk inför resten av 2023. Med starka resultat inom autonoma mobilitetslösningar, däcksektorn och ContiTech-koncernsektorn, kombinerat med en stark global efterfrågan på fordon, förväntar sig Continental en fortsatt positiv tillväxt under de kommande kvartalen.

Continental AG:s styrelseordförande, Dr. Elmar Degenhart, sammanfattade företagets första kvartal 2023: “Trots de utmaningar vi står inför, visar vår starka prestation i Q1 att vi är på rätt väg. Vi kommer att fortsätta att fokusera på vår strategi att bli ledande inom autonoma mobilitetslösningar och att förbättra vår position inom däck- och ContiTech-sektorerna. Vi är övertygade om att dessa insatser kommer att bidra till en fortsatt stark tillväxt för Continental.”

Utöver den finansiella rapporten meddelade Continental också att de kommer att investera ytterligare 300 miljoner euro i forskning och utveckling inom autonoma mobilitetslösningar och elektrisk drivlina under 2023. Denna investering understryker företagets engagemang för att driva innovation och teknisk framgång inom fordonsindustrin.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!