Continental bekräftar försäljningsprognos för 2022

Nikolai Setzer, VD för Continental AG och ordförande i Automotive Board. Bild: Continental

Däcktillverkaren Continental avslutade det tredje kvartalet 2022 med ett tillfredsställande justerat rörelseresultat.

– Vi lyckades förbättra vårt justerade rörelseresultat avsevärt inom segmentet Automotive under det senaste kvartalet. Detta var ett direkt resultat av de åtgärder som vidtagits, särskilt de prisavtal som slutits med våra kunder på grund av den kraftiga kostnadsökningen. I ljuset av den utmanande miljön lyckades vi bra med att uppnå vår prognos för tredje kvartalet, men våra finansiella resultat är inte i linje med våra medellånga mål. Vi är dock på rätt väg och vår orderingång är fortsatt hög, sa Continentals vd Nikolai Setzer när han presenterade bolagets kvartalssiffror i Hannover på torsdagen.

Utöver prisavtal med kunder har Continental initierat ett antal ytterligare åtgärder för att övervinna de olika utmaningarna. Dessa åtgärder inkluderar inköp av råvaror och annat material från flera leverantörer, implementering av mer fokuserad kostnadshantering och närmare övervakning av inköps- och logistikkedjan för elektronik.

Under det senaste kvartalet uppnådde Continental en konsoliderad försäljning på €10,4 miljarder (Q3 2021: €8,0 miljarder, +29,3 procent). Det justerade rörelseresultat var 605 miljoner euro (Q3 2021: 412 miljoner euro, +46,7 procent), vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal på 5,8 procent (Q3 2021: 5,2 procent).

På grund av högre räntor och andra värderingsrelaterade effekter skrevs goodwill ned med 498 miljoner euro inom Automotive-gruppen. Detta hade en inverkan på  nettoresultatet , som uppgick till -211 miljoner euro (Q3 2021: 309 miljoner euro från kvarvarande och avvecklade verksamheter). Det justerade fria kassaflödet  var återigen negativt under tredje kvartalet i år, främst på grund av högre inköpskostnader, uppbyggnad av varulager och fordringar samt högre investeringar än föregående år. Den uppgick till -496 miljoner euro (Q3 2021: -8 miljoner euro från kvarvarande och avvecklade verksamheter).

– Som förväntat och meddelat uppnådde vi ett positivt justerat rörelseresultat i segmentet Automotive under tredje kvartalet. Vi behåller våra försäljnings- och resultatprognoser för innevarande räkenskapsår, säger Katja Dürrfeld, finanschef på Continental.

Sammantaget räknar Continental fortfarande med en konsoliderad försäljning för räkenskapsåret 2022 på omkring 38,3 miljarder euro till 40,1 miljarder euro och en justerad EBIT-marginal på omkring 4,7 till 5,7 procent. Detta inkluderar merkostnader på cirka 3,4 miljarder euro (tidigare: cirka 3,5 miljarder euro) till följd av de massiva prisökningarna på råvaror, halvfabrikat, energi och logistik. Justerat fritt kassaflöde på cirka €600 miljoner till €800 miljoner förväntas för innevarande räkenskapsår (tidigare: cirka €0,6 miljarder till €1,0 miljarder).

Ökning av bilproduktionen under tredje kvartalet

Den globala bilproduktionen fortsatte att återhämta sig mellan juli och september 2022. Enligt preliminära siffror steg den med 11,1 procent jämfört med andra kvartalet 2022 till 21,2 miljoner enheter totalt (Q2 2022: 19,1 miljoner enheter).

Jämfört med det mycket svaga kvartalet föregående år (Q3 2021: 16,6 miljoner enheter) ökade den med 27,5 procent. I Europa skedde en ökning med 19,6 procent från året innan till 3,5 miljoner fordon. Produktionsvolymen i Nordamerika ökade med 24,2 procent till 3,7 miljoner enheter. I Kina steg produktionen av personbilar och lätta nyttofordon markant och uppgick till 7,2 miljoner enheter tredje kvartalet 2022, motsvarande en ökning med 31,3 procent.

Marginalökning inom segmentet Automotive under tredje kvartalet

Utöver de åtgärder som nämnts ovan och i synnerhet de prisöverenskommelser som träffats i samarbete med kunder, hade ökningen av fordonsproduktionen en positiv inverkan på Automotive group-sektorn, som visade en betydande försäljningsökning på 42,1 procent till 4,9 miljarder euro (Q3 2021) : 3,5 miljarder euro). Med en försäljning som växte organiskt med 34,0 procent före valutaeffekter och förändringar i konsolideringsomfånget och en global fordonsproduktion som ökade med 27,5 procent, överträffade koncernsektorn betydligt fordonsmarknaden. Med 2,7 procent var den justerade EBIT-marginalen avsevärt högre än under första och andra kvartalet i år och ökade också jämfört med föregående år (Q3 2021: -2,3 procent).

Orderingång inom Automotive-gruppen upp till cirka 18 miljarder euro

Continental fortsatte att öka sin orderingång inom segmentet Automotive. Under tredje kvartalet uppgick detta till mer än 6 miljarder euro, en ökning med 28,4 procent jämfört med samma period föregående år (Q3 2021: cirka 5 miljarder euro). För de första nio månaderna 2022 uppgick den till cirka 18 miljarder euro (första nio månaderna 2021: cirka 13 miljarder euro, +37,9 procent). Denna ökning berodde delvis på den första stora ordern på Continentals ultramoderna “halvtorra” bromssystem. Denna order var värd mer än 2 miljarder euro totalt, varav cirka 1,5 miljarder euro rapporterades under tredje kvartalet 2022. Det som gör detta system speciellt speciellt är att bromsarna på bakaxeln körs “torrt”, vilket betyder utan eventuell bromsvätska. Den nya tekniken inkluderar även det elektroniska bromssystemet MK C2. Vidare, två stora order från globala fordonstillverkare på mer än 2 miljarder euro landades för en storskalig bildskärmslösning från pelare till pelare och för OLED-skärmar. Detta tog det totala värdet av beställningar på displaylösningar med produktionslansering efter 2022 till mer än 7 miljarder euro.

Däckkoncernen fortsätter sitt fokus på hållbarhet

Inom Däckkoncernens sektor påverkade den utmanande ekonomiska miljön med skyhöga kostnader för råvaror, halvfabrikat, energi och logistik resultatet. Under innevarande år har till exempel genomsnittliga energikostnader i Europa fördubblats jämfört med 2021. Med en försäljning på 3,6 miljarder euro under tredje kvartalet 2022 (Q3 2021: 3,0 miljarder euro, +21,8 procent) uppnådde koncernsektorn en justerad EBIT-marginal på 11,8 procent (Q3 2021: 13,7 procent).

Hållbara däcklösningar är en betydande del av Continentals hållbarhetsstrategi. Med konceptdäcket Conti Urban premiärvisade Continental ett däck designat specifikt för framtidens elbussar och leveransfordon på IAA Transportation-mässan. Prototypen, som redan är godkänd för väganvändning och snart kan gå in i en testfas hos kunder, består till nästan 50 procent av förnybara och återvunna material. Efter en enda regummering stiger denna siffra till mer än 90 procent. Ljudnivån på konceptdäcket har också optimerats avsevärt. På så sätt vill Continental bidra till att ytterligare minska buller från stadsbuss- och leveranstrafik.

ContiTech investerar i Sverige och fokuserar på hållbara ytor

Sektorn i ContiTech- gruppen led också av de ökade kostnaderna och den volatila marknadsmiljön. Det redovisade en försäljning på 1,7 miljarder euro (Q3 2021: 1,4 miljarder euro, +20,4 procent) och en justerad EBIT-marginal på 6,2 procent (Q3 2021: 5,9 procent) under tredje kvartalet 2022.

För att ytterligare stärka sin industriverksamhet förvärvade ContiTech svenska Vulk & Montage Group , en ledande tjänsteleverantör för transportörsindustrin i Mellansverige. Förvärvet innebär att Continental kan erbjuda ett särskilt starkt tjänste- och lösningspaket till sina industrikunder i regionen.

 

 

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!