BKT menar allvar med sitt CSR engagemang

bkt däck

Ny kommunal matsal i Bhuj officiellt invigd

Än en gång har företaget visat sitt extraordinära intresse för kommunen Bhuj i Indien och dess invånare. Företagets slogan “Växa tillsammans” är ett löfte som BKT tänker hålla gentemot alla de som tillhör dess stora familj. Först och främst gäller detta för Indien, koncernens hemland. BKT är stolta över och medvetna om sina rötter och har som avsikt att dela med sig av sin vinst som ett bidrag till den sociala och ekonomiska utvecklingen.

Det är i just detta sammanhang som BKT:s senaste initiativ inom CSR har sitt ursprung. Företaget är mycket fokuserade på ett projekt som drivs av Akshaya Patra Foundation och som handlar om att bygga och officiellt öppna en kommunal matsal i den lilla staden Bhuj i den indiska delstaten Gujarat, där BKT:s senaste produktionsanläggning är placerad – ett lysande exempel på en CSR-fabrik. Även om det redan är en föregångsfabrik, driver BKT sitt engagemang vidare för att ytterligare utveckla området genom att utöka sina tjänster.

Den nya kommunala matsalen är en del av de lokala myndigheternas kostprogram. Den har uppförts enligt de striktaste internationella standarderna vad gäller livsmedelssäkerhet och hygien. Den toppmoderna infrastrukturen är utformad för att tillaga cirka 2 500 kg ris, över 21 000 brödlimpor och 1 200 kg grönsaker per timma. Dessutom förbereder en specialanordning 225 kg av mellanmålet “sukdhi”.
Matsalen kan tillhandahålla mat till 50 tusen elever som går i de lokala skolorna. Syftet är att uppmuntra mindre bemedlade familjer att skicka sina barn till skolan för att få ett gratis mål mat. Projektet kombinerar och innebär två mycket viktiga stöttepelare för framtiden: kost och utbildning.
Matsalen invigdes officiellt den 19 januari 2019 med närvaro av lokala representanter för Akshaya Patra Foundation och Sarva Mangal Family Trust, en annan donator som deltar i projektet.

“BKT:s högsta ledning är mycket nöjda med slutförandet av ett sådant viktigt projekt för kommunen”, konstaterade Basant Kumar Bansal, CFO, Balkrishna Industries Ltd. (BKT), som var närvarande vid invigningen. – “Det har varit vårt mål att här i Bhuj skapa en struktur som skulle kunna tillhandahålla inte bara jobb, utan även ett socialt sammanhang. Av denna anledning har vi förutom fabriken byggt en lekskola, ett sjukhus, en brandstation samt gemensamma utrymmen för att vi alla ska kunna leva tillsammans i harmoni. Vi har också skapat transporttjänster till Bhujs centrum och vi försöker ständigt skapa ytterligare förbättringar. För oss slutar inte “Bhujprojektet” här. Det tillhör också den omgivande kommunen. Matsalen riktar sig mot de lokala skolorna och utgör ett bevis på och har en fundamental roll i denna strävan.”

“Barnen är vårt lands framtid,” tillade Arvind Poddar, ordförande och VD för BKT. – “Utbildning är ett grundläggande instrument som kommer att göra det möjligt för dessa människor att leva ett värdigt liv. Många underbemedlade barn har inte någon tillgång till utbildning, men vi på BKT kan förändra deras liv. Vi tror att små och enkla mått som att erbjuda ett mål mat mitt på dagen kan vara en katalysator för det dubbla ändamålet att få barnen att gå till skolan och att ge dem hälsosam och närande mat. Vi är stolta över att stödja Akshaya Patra Foundation i detta ädla syfte och vi hoppas att detta initiativ hjälper till att forma en konkret framtid för vår gemenskap.”

“Vi har inriktat oss på att verkligen nå alla kommunens invånare genom att förse dem med hjälp och genom att säkerställa att våra projekt är hållbara på samma gång,” fastställde Chanchalapathi Dasa, vice VD för Akshaya Patra Foundation. – “Vi är oerhört tacksamma mot alla donatorer och myndigheterna, som har gjort det möjligt för oss att bygga denna matsal.”

Samarbetet mellan BKT och Akshaya Patra Foundation, via BKT Foundation, som verkar intensivt för att stödja projekt och initiativ med flera ursprung, är inte något nytt. BKT Foundation stöder aktivt Akshaya Patra Foundation i ändamålet att säkerställa utbildning till mindre bemedlade barn, vilket räddar dem från gatan och får dem att gå i skolan. Dessutom har Akshaya Patra Foundation implementerat ett betydande skolmatsalsprogram för att förse över 1,4 miljoner barn i 10 000 skolor i alla de tio indiska delstaterna med mat, vilket är avsett att bekämpa hunger och undernäring.

Men BKT:s inrikting på att göra hela världen till en bättre plats slutar inte här. Många företagsprojekt som är inriktade på att bidra till Indiens utveckling pågår. Detta befästs av ett starkt engagemang för stödaktiviteter av flera olika slag. Det finns en lång lista över välgörenhetsaktiviteter som signerats av BKT – inte bara i Indien, utan även i global skala.
I egenskap av en multinationell koncern som finns i 160 länder över hela världen, inser BKT både nödvändigheten av och ansvaret för att överlämna ett positivt meddelande till hela världen, eftersom varje kommun är viktig – oberoende av hur liten den är. Framtiden börjar här.