Bilregistreringarna ökade kraftigt i juli

bilförsäljning

– Det blev som väntat en kraftig uppgång i juli för nyregistreringarna av både personbilar och lätta lastbilar. Personbilsregistreringarna ökade med 89 procent och lätta lastbilar ökade med 219 procent jämfört med juli förra året. Uppgången beror på att det var låga registreringar i juli ifjol som en följdeffekt av de rekordhöga registreringarna i juni inför införandet av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus. Årets prognos på 335 000 personbilar och 50 000 lätta lastbilar ligger kvar, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

Avvakta med att införa WLTP i Bonus-malussystemet

– Den svenska bilmarknaden har varit extremt ryckig under det senaste året, framför allt beroende på införandet av Bonus-malussystemet. Tyvärr introducerades Bonus-malussystemet med den gamla testmetoden NEDC precis innan den nya testmetoden WLTP lanserades inom EU. För att undvika ytterligare ryckigheter på marknaden, som försvårar planeringen för både konsumenter och bilbranschen, bör regeringen besluta om att avvakta införandet av den nya mätmetoden för bilars koldioxidutsläpp, WLTP, i Bonus-malussystemet. Istället för att införa den nya mätmetoden vid årsskiftet bör det genomföras i samband med den större genomgång av systemet som aviserats i 73-punktsprogrammet, som regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om till 2021. Att justera Bonus-malussystemet två gånger inom loppet av två år skulle skapa stor osäkerhet och förvirring för konsumenterna, säger Mattias Bergman.

– Ett fullt genomslag av WLTP-värdena i Bonus-malussystemet skulle innebära en betydande höjning av fordonsskatten för många bilar och risk för att en del laddhybrider mister klimatbonusen, just när dessa fordon som bäst behövs för klimatomställningen. Skulle trots allt WLTP-värdena införas redan från 2020 bör skatteskalorna justeras så att fordonsskatten inte höjs jämfört med när systemet infördes. Fordonsindustrin är positiva till mätmetoden WLTP, samtidigt är det viktigt och komma ihåg att ett fordon i verkligheten har samma koldioxidutsläpp både före och efter ett införande av WLTP-värden i Bonus-malussystemet, fortsätter Mattias Bergman.

Var tionde ny bil var laddbar i juli

– Laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att gå starkt, och uppgår i juli månad till tio procent av totalmarknaden. Det är framför allt rena elbilar som växer med en fördubbling, 107 procent, jämfört med juli föregående år. Rena elbilar utgör nu närmare hälften av alla laddbara bilar jämfört med en femtedel i juli förra året. Det relativt låga antalet registrerade laddhybrider är till stor del kopplat till utbudet och inte efterfrågan, där långa leveranstider från flera leverantörer påverkat månadens registreringar, säger Mattias Bergman.

Lätta lastbilar plus 219 procent i juli

– Uppgången för lätta lastbilar i juli med 219 procent förklaras, på samma sätt som för personbilar, av att vi jämför med låga julisiffror ifjol. Bonus-malussystemet, med sin kraftiga höjning av fordonsskatten, gav mycket höga registreringar i juni förra året och därefter låga registreringar i juli. Utvecklingen är positiv när det gäller andelen eldrivna lätta lastbilar, bland annat beroende på att klimatbonusen på 60 000 kr som gäller för eldrivna personbilar även gäller för lätta lastbilar med nollutsläpp. Hittills i år är andelen eldrivna lätta lastbilar 3,4 procent, jämfört med 0,7 procent samma period förra året, säger Mattias Bergman.

Minskning för tunga lastbilar i juli som förväntat men ökning hittills i år

– Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 46 procent i juli, efter den kraftiga uppgången i juni som framför allt förklaras av tidigarelagda registreringar inför det krav på nya smarta färdskrivare som trädde ikraft 15 juni. Ackumulerat från årets början har registreringarna dock ökat med 24 procent, ett tecken på en bra konjunktur med stor efterfrågan på transporter, avslutar Mattias Bergman.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!