Bilmarknaden juli 2018

bilmarknaden

Rejäl bonus malus-baksmälla för bilmarknaden i juli enligt Vroom

Efter rekordmånaden juni med 63 223 nyregistrerade personbilar och 16 814 lätta lastbilar var det som väntat lite lugnare i juli. Totalt nyregistrerades 12 139 personbilar och 713 lätta lastbilar under månaden vilket är en nedgång med 50% respektive 72% jämfört med juli 2017.

Anledningen till dessa stora svängningar är naturligtvis det nya fordonsskattesystemet bonus malus som trädde i kraft den 1:a juli. Generalagenter och återförsäljare valde att ställa många av de bilar som skulle drabbas av högre skatt i trafik före halvårsskiftet varför registreringstakten nu är väsentligt lägre.

Även försäljning av nya bilar minskade kraftigt i juli vilket är lite oroväckande med tanke på att det nu står en stor volym nya men osålda bilar i bilhandelns lager. Totalt såldes 17 646 nya personbilar och 2 030 lätta lastbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta motsvarar en minskning med 20% respektive 17% jämfört med juli 2017.

Enda undantaget i juli är laddbara bilar som ökade kraftigt både avseende nyregistreringar och försäljning. Även detta som en konsekvens av bonus malus som ger ökade subventioner på dessa fordon vid registrering efter halvårsskiftet. Totalt nyregistrerades 1 908 laddhybrider och 524 elbilar i juli, en ökning med 92% respektive 163% jämfört med juli 2017.

Den 1 juli fanns 26 720 personbilar och 8 447 lätta lastbilar som nyregistrerats juni men då ännu inte lämnat bilhandelns lager. Nu, en månad senare står 74% respektive 84% av dessa bilar kvar i lager. Totalt 19 896 personbilar och 7 111 lätta lastbilar. Lägger man till bilar som nyregistrerats tidigare under året men som heller inte levererats till kund är det totala bilhandelslagret av nyregistrerade men osålda personbilar och lätta lastbilar 38 830 respektive 9 167.

Nyregistreringar

I juli nyregistrerades 23 028 fordon varav 12 139 personbilar och 713 lätta lastbilar. För personbilar var Volkswagen största märke med 19,7% av registreringarna, därefter Volvo med 12,0% och Kia med 11,8% andel. Personbilsregistreringarna minskade i juli med 49,5% jämfört med juli 2017, nyregistreringar av lätta lastbilar minskade med 72,2%.

Under juli nyregistrerades endast 713 lätta lastbilar. Största märke var Volkswagen med 27,9% av registreringarna, därefter Ford och Peugeot med 12,3% vardera.

Hittills i år har 232 077 personbilar och 41 876 lätta lastbilar nyregistrerats. Volymökningen i år är 8,4% för personbilar och 36,4% för lätta lastbilar jämfört med perioden januari – juli 2017.

Nyregistreringar   Juli   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil  12 139 -49,5% 232 077   +8,4%
Lätt lastbil (<3,5t) 713 -72,2% 41 876   +36,4%
Tung lastbil (>16t)  348 +5,1% 3 419   +0,2%
Släp   5 848 +8,2%   33 165   -1,5%
Husbil 129 -83,0% 6 193   +43,5%
Övrigt  3 851 -7,1% 27 858  -8,5%
TOTAL            23 028       -38,1%    344 588   +8,8%


Försäljning nya bilar

Under juli månad såldes 17 646 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta motsvarar en minskning med 20,4% eller 4 511 bilar jämfört med juli 2017. Flest nya bilar sålde Volvo och Volkswagen med 15,9% marknadsandel vardera, därefter Toyota med 8,6%

Hittills i år har 200 141 nya bilar sålts, en ökning med 4,5% jämfört med motsvarande period 2017.

Försäljning nya bilar Juli YTD 2018
Antal bilar   17 646  200 141
Utveckling vs 2017 (%)   -20,4%   +4,5%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)  -4 511   +8 554


Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes det i juli 10 562 nya bilar vilket är en minskning med 23% jämfört med juli 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volvo med 12,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,5% och Toyota med 11,2%.

Hittills i år har 107 160 nya bilar sålts på privatmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 0,1% jämfört med samma period 2017.

Privatmarknaden     Juli YTD 2018
Antal bilar   10 562 107 160
Andel av totalmarknaden   60%   54%
Utveckling vs 2017 (%)   -23,0%   -0,1%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -3 149   -106

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 17,3% i juli jämfört med samma månad förra året och landade på totalt sålda 4 943 bilar. Största märke var Volvo med 24,3% marknadsandel, därefter kommer Volkswagen med 19,9% och BMW med 11,6% andel.

Hittills i år har 61 232 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en ökning med 9,1% jämfört med motsvarande period 2017.

Tjänstebilsmarknad*     Juli YTD 2018
Antal bilar  4 943  61 323
Andel av totalmarknaden 28% 31%
Utveckling vs 2017 (%)   -17,3% +9,1%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -1 037 +5 084

Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år gamla ökade i juli med 2,9% eller 973 bilar jämfört med juli 2017. Genomsnittlig tid i lager för bilar sålda i juli var 73 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år     Juli YTD 2018
Antal bilar  35 090   237 992
Utveckling vs 2017 (%)  +2,9% +6,1%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   +973 +13 655
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  73 dagar 85 dagar
About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!