Bilförsäljningen bromsar in

nyreggade bilar
Figur. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2021–2022 samt per drivmedel under 2023.

April 2023 visar minskad bilförsäljning i Sverige, men elbilar håller ställningarna. Läs mer om bilmarknadens senaste trender.

Svensk bilmarknad visar tecken på svaghet, med antalet nyregistrerade personbilar som sjunker 7 procent i april jämfört med samma period föregående år. Totalt registrerades 21 413 nya personbilar under april månad, enligt Trafikanalys officiella statistik.

Den största nedgången kommer från privata konsumenter, som stod för endast 32 procent av alla nyregistreringar i april, jämfört med 46 procent under samma period förra året. Detta antyder att privatpersoner inte köper bilar i samma utsträckning som tidigare år.

Elbilar fortsätter att vara populära trots det allmänna nedgången, med 6 983 nyregistrerade under april. El är den vanligaste drivlinan, med en andel på 33 procent av alla nya personbilar. Detta följs av bensin (24 procent) och laddhybrider (21 procent). Även om den klimatbonus som tidigare har stöttat försäljningen av elbilar avskaffades i november 2022, har det ännu inte haft någon betydande inverkan på nyregistreringen, sannolikt på grund av de långa leveranstiderna för elbilar, som kan vara upp till 12 månader.

När det gäller tunga fordon, som lastbilar och bussar, visade statistiken en mer positiv trend. Totalt sett har antalet nyregistrerade fordon i dessa kategorier ökat under årets första fyra månader jämfört med föregående år. Under april 2023 nyregistrerades 3 380 lätta lastbilar, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med april 2022. Tunga lastbilar visade en liten minskning på 2 procent, medan antalet nyregistrerade bussar ökade med 10 procent.

Det ska noteras att dessa siffror skiljer sig från de som rapporteras av branschorganisationen Mobility Sweden, som endast inkluderar bilar av de tre senaste årsmodellerna och exkluderar direktimporterade bilar.

De senaste trenderna inom nyregistreringar av fordon ger en blandad bild av bilmarknaden. Medan privatpersoners köp av bilar minskar, fortsätter intresset för elbilar att vara starkt och nyregistreringar av tunga fordon ökar. Detta kan tyda på en allmän försiktighet bland konsumenter, men också på en fortsatt stark efterfrågan på mer miljövänliga och effektiva transportalternativ.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!