Andelen laddbara bilar bromsade in i januari

Foto: Pixabay

Andelen laddbara bilar dämpades en del i januari jämfört med december på grund av osäkerhet kring styrmedelsförändringar.

Registreringarna av nya personbilar ökade i januari med 22,5 procent och med 83 procent för lätta lastbilar jämfört med januari ifjol. Ökningen förklaras främst av låga registreringssiffror i januari 2020 efter ett rekordstarkt december, orsakat av fordonsskattehöjningen 1 januari 2020 när WLTP infördes i Bonus-malussystemet. 2021 riskerar att bli ett mycket ryckigt fordonsår. Dels för att vi fortfarande är mitt uppe i Coronapandemin, som också starkt påverkade fordonsmarknaden under det andra kvartalet ifjol, dels för att flera styrmedelsförändringar träder i kraft under det första halvåret i år, skriver Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden i ett pressmeddelande.

– Den kraftiga ökningen av registreringarna av elbilar och laddhybrider i slutet av förra året medförde att de laddbara bilarnas andel blev drygt 49 procent av nyregistreringarna i december. Andelen laddbara bilar har dock dämpats i januari och stannade på 33,5 procent jämfört med 30,7 procent ifjol. Den stora osäkerheten kring styrmedelsförändringarna i år i form av bland annat Bonus-malus och höjd förmånsskatt har starkt bidragit till att andelen laddbara bilar bromsar in efter den starka uppgången i december, fortsätter Jessica Alenius.

Sammanfattning av nyregistreringarna januari 2021 

2021  2020 % 21/20
Personbilar      20 573     16 798    +22,5%
Andel laddbara personbilar      33,5%     30,7%
Lastbilar, totalt       2 571       1 630    +57,7%
Varav:        
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton       2 149       1 173     +83,2%
Tunga lastbilar, över 16 ton          386          420       -8,1%
Bussar, totalt          102           38   +168,4%

Nedgång för tunga lastbilar och uppgång för bussar

– Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med åtta procent i januari jämfört med januari ifjol. Nyregistreringarna av bussar nära tredubblades i januari, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt, avslutar Jessica Alenius.

Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1 januari till och med 29 januari. Antalet registreringsdagar är två färre än i fjol, vilket påverkar registreringarna med ca tio procent.

Profilbild
About Däckavisen 661 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen