Mekonomen – vinstvarning för fjärde kvartalet

Preliminärt resultat för Mekonomens fjärde kvartal 2018

Mekonomen Groups rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2018 förväntas landa mellan 105-115 MSEK, jämfört med 103 MSEK för det fjärde kvartalet 2017. Båda sifforna är exklusive jämförelsestörande poster och integrationskostnader för de nyligen förvärvade bolagen FTZ och Inter-Team. Det förväntade rörelseresultat är genomgående svagt i koncernen. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer därtill att påverkas negativt av jämförelsestörande poster om cirka 28 MSEK (-7) relaterat till hantering av lagerreturer, samt integrationskostnader för FTZ och Inter-Team om cirka 25 MSEK (0).

Den jämförelsestörande posten om 28 MSEK är kopplat till hantering av reservdelar, både i 2017 och 2018, som returneras till leverantörer för renovering. Omkring hälften av posten härrör till 2017 och hälften till 2018.

”Vi har sett en onormalt svag marknad i hela Europa under det fjärde kvartalet. Vår bedömning är att vi har behållit våra marknadsandelar och vi tror på en stabilare marknad framåt. Behov av åtgärder kvarstår dock och kommer att presenteras senast den 14 februari 2019, i samband med rapporteringen av det fjärde kvartalet 2018”, säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB.

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!