Uppgång på bilmarknaden i november

Fortsatt uppgång på bilmarknaden i november – främst laddbara bilar ökar

– Bilmarknaden fortsätter att gå starkt. I november ökade nyregistreringarna av personbilar med 18 procent och lätta lastbilar ökade med 22 procent. De ökade registreringarna förklaras till stor del av att många vill köpa sin personbil eller lätta lastbil innan årsskiftet eftersom fordonsskatten kommer att höjas kraftigt för många modeller från 1 januari nästa år. Ytterligare en förklaring till den kraftiga uppgången är att det var förhållandevis låga registreringar förra året. Det var en registreringsdag mindre i november i år jämfört med november ifjol. En registreringsdag mindre motsvarar cirka fem procent färre registreringar, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

– Höjningen av fordonsskatten är den andra inom loppet av ett och ett halvt år. De kraftiga fordonsskatte-höjningarna slår hårt mot både personbilar och inte minst lätta lastbilar, vilket är olyckligt när vi ser en avmattning i konjunkturen. Vi får återigen en ryckig marknad med rusning för att köpa malusbilar innan årsskiftet och minskade registreringar efter årsskiftet, fortsätter Mattias Bergman.

Laddbara bilar ökar

– Registreringarna av laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, ökade med 43 procent i november. Uppgången hittills i år är 35 procent, där rena elbilar har ökat mest, med 134 procent. De laddbara bilarnas andel av de totala nyregistreringarna var 14 procent i november jämfört med 11,6 procent i november förra året. Hittills i år är andelen laddbara bilar 11,5 procent jämfört med 7,9 procent samma period förra året, säger Mattias Bergman.

– Sverige tillhör de länder i Europa som har höga andelar laddbara bilar av nyregistreringarna. Under de tre första kvartalen i år var Sverige fyra i Europa, efter Norge, Island och Nederländerna. Sverige har tidigare legat på tredje plats i Europa, men räknat på de första nio första månaderna i år gick Nederländerna om Sverige med en liten marginal, fortsätter Mattias Bergman.

Ökade registreringar av eldrivna bussar och lätta lastbilar hittills i år
– Det är inte bara eldrivna personbilar som ökar, utan det gäller även bussar och lätta lastbilar. Nyregistreringarna av eldrivna bussar, exklusive direktimport, har hittills i år ökat med 200 procent. De har en marknadsandel på 7,1 procent av den totala bussmarknaden jämfört med 3,4 procent samma period förra året. Vi förväntar oss en snabb omställning mot elektriska stadsbussar. Detta är drivet av att tekniken nu är mogen, stor del av bussflottan behöver bytas ut inom rätt så kort period, men främst genom att offentlig upphandling driver utvecklingen mot elektrifiering. Motsvarande siffror för eldrivna lätta lastbilar är en uppgång hittills i år på 92 procent och en marknadsandel på 3,1 procent, jämfört med 1,3 procent ifjol. Vi förväntar oss att eldrivna bussar och lätta lastbilar kommer fortsätta att öka sina andelar av marknaden under nästa år, avslutar Mattias Bergman.

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!