Svenska Gummihusets reklamfilm vilseledande

köp av däck och fälg

Reklamombudsmannan finner att Svenska Gummihusets reklamfilm är vilseledande

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. Filmen visar en kvinna bredvid en bil i en bilverkstad. Hon säger ”Hej alla bilägare. Håll dig säker på vägarna med Svenska Gummihuset, den förmodligen bästa platsen i Sverige för köp av däck och fälg”. Bakgrunden i filmen växlar från bilverkstad till en enkel, blå färg. Kvinnan står bredvid en datorskärm som visar produkter som annonsören säljer. Hon säger ”Med en kundtjänst bemannad av riktiga experter. Upptäck säsongens alla nyheter på gummihuset.se. Här kan du alltid handla tryggt med 24 månaders räntefri delbetalning eller faktura”. En bild med tre fälgar och orden ”Räntefri delbetalning”, ”6 mån”, ”1 mån” och ”24 mån” visas. I bildens nedre högra hörn visas klarnas logotyp. Bakgrunden växlar till ett vardagsrum och kvinnan säger därefter ”Så gör som miljoner andra svenskar, besök gummihuset.se. Leverans direkt till dörren. Såklart”. Reklamfilmen avslutas med att en kartong syns tillsam­mans med annonsörens logotyp och webbadress.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren som är en privatpeson är reklamen vilseledande då det inte är trovärdigt att annonsörens webbplats har besökts av miljoner svenskar.

Annonsörens yttrande
Svenska Gummihuset AB (annonsören) har funnits på nätet sedan 1996, och är en mycket välbesökt sajt för däck och fälgar. Annonsören har nedan sammanställt de tre senaste kalenderårens statistik på så kallade unika besökare. Det är gjort med officiella siffror från Google Analytics. Sammanlagt genom åren har gummihuset.se haft ett besöksantal på minst tio miljoner unika besökare.

2016: 618 571 unika besökare

2017: 589 407 unika besökare

2018: 499 584 unika besökare

Totalt, endast under de tre senaste åren, har annonsören haft 1 707 562 unika besökare på sajten.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att annonsörens webbplats har besökts av miljoner svenskar. Enligt annonsören hade webbplatsen gummihuset.se totalt 1 707 562 unika besökare åren 2016-2018.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamfilmen sannolikt ger en genomsnittskonsument intryck av att annonsörens webbplats har besökts av flera miljoner svenskar, det vill säga flera miljoner unika individer i Sverige. Annonsörens uppgifter om 1 707 562 unika besökare för åren 2016-2018 är beräknad genom att antalet unika besökare enligt Google Analytics för åren 2016, 2017 och 2018 har räknats samman. Reklam­ombudsmannen konstaterar att Google Analytics mäter unika besökare på en webbplats utifrån cookies som sparas i den webbläsare som besökaren surfar ifrån. Reklamombudsmannen konstaterar att antalet unika be­sök­are enligt Google Analytics inte kan sägas vara en direkt överförbart till att flera miljoner svenskar besökt annonsörens webbplats. Annonsören har inte bevisat att varje unik besökare är olika enskilda individer i Sverige. Annonsören har därmed inte styrkt påståendet att webbplatsen har besökts av flera miljoner, unika personer i Sverige. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Beslut

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!