Studie visar: ingen hälsorisk med konstgräsplaner

däckbranschen däcktidning däckavisen

Det finns inte några hälsorisker med att spela fotboll på konstgräsplaner med gummigranulat från återvunna däck. Det bekräftar en omfattande europeisk studie i tre delar som nu har publicerats i den välrenommerade tidskriften Science of the Total Environment.

Studien ERASSTRI har pågått under tre år och har genomförts i tre delstudier under ledning av det tyska forskningsinstitutet FoBiG.

– Det övergripande målet var att utvärdera hur ämnen som finns i konstgräsplaner med återvunnet däckgummi kan påverka människors hälsa. I studien kunde vi dock inte hitta några märkbara hälsorisker kopplade till detta, trots konservativa beräkningar om hög exponering, säger Dr Klaus Schneider, ansvarig för studien och toxikolog/kemist vid Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe GmbH i Freiburg.

Under den första delstudien identifierades alla ämnen som kan förekomma i återvunnet däckgummi. Studien samlade in och analyserade 86 prover från återvinningsföretag och konstgräsplaner i 14 länder, däribland Sverige. I laboratoriemiljö analyserades både innehåll av olika ämnen såsom metaller och PAH samt hur lättflyktiga ämnena var.

Under den andra delstudien studerades hur de ämnen som fanns i granulaten kan migrera till spelare på konstgräsplaner. Här genomfördes provtagningar från luften ovanför konstgräsplanen samt genom att torka av händer och knän på fotbollsspelare. Det gjordes också studier i laboratorium av hur ämnen kan migrera till svett, saliv samt magsyra eftersom det inte kan uteslutas att barn äter eller tuggar på granulat eller att vuxna får i sig granulat av misstag.

I den tredje delstudien gjordes till sist beräkningar kring hur mycket ämnen spelarna på konstgräs exponeras för samt vilken risk de därmed utsätts för. Man räknade med en total genomsnittlig exponering på 48,5 år för spelare, från 1,5 års ålder till 50 års ålder. Antal tillfällen per månad varierade mellan 8 och upp till 24 gånger och träningstiden mellan 1,5 och 4 timmar i olika åldrar. Därefter räknades exponeringstid via hudkontakt, inandning samt intag av granulat via munnen. Resultatet var att en genomsnittlig spelare utsätts för mycket låg exponering av ämnen även om man tillbringar mycket tid på en konstgräsplan och att exponeringen sammantaget inte medför några hälsorisker.

Bakgrunden till studien är farhågor kring att spel på fotbollsplaner med fyllnad av gummigranulat från återvunna däck skulle utsätta fotbollsspelarna för hälsorisker. Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, som i samband med sin genomgång av publicerade studier 2017 inte fann några hälsorisker kopplade till konstgräs, identifierade samtidigt att det fanns en del begränsningar i tillgängliga data. Studien “The European Risk Assessment Study on Synthetic Turf Rubber Infill” (ERASSTRI) initierades därför av den europeiska däck- och återvinningsindustrin, den har genomförts under ledningen av det tyska forskningsinstitutet FoBiG och resultaten av alla tre delar av studien har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science of the Total Environment.

Profilbild
About Joakim Held 845 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!