Solid start på året för Continental

däck

Marknaden fortsätter i en nedåtgående trend under de första tre månaderna precis som förväntat.

Tack vare en stark marknadsposition landar försäljningen i första kvartalet i nivå med föregående år på 11,0 miljarder euro

Justerad EBIT på 884 MEUR (marginal: 8,1 procent)


Continental förvänta sig en fortsatt marknadsuppgång under andra halvåret och bekräftar därmed sin prognos för året


Fritt kassaflöde före förvärv och utjämningseffekter minus 579 MEUR

Continental har lyckats få en bra start på verksamhetsåret. Tack vare sin teknologiportfölj har företaget lyckats distansera sig från den nedåtgående trenden på marknaden. Med en försäljning på 11,0 miljarder euro var försäljningen i nivå med föregående års nivå. Den justerade rörelsemarginalen var 8,1 procent (justerat rörelseresultat: 884 MEUR).

“Tack vare vår starka marknadsposition har vi hållit vår försäljning stabil i en tydligt trög marknadsmiljö. Vår stränga kostnadsdisciplin bidrog till vårt solida resultat, säger Dr. Elmar Degenhart, CEO Continental vid publiceringen av kvartalsuppgifterna.

Under de första tre månaderna 2019 minskade den globala bilproduktionen med mer än 6 procent jämfört med föregående år, enligt preliminära siffror. Däremot minskade teknikföretagets organiska tillväxt (före förändringar i konsoliderings- och valutakurseffekter) med endast 2 procent. Utöver bolagets starka marknadsposition berodde detta också på valutakurseffekter som uppgick till 186 miljoner euro under första kvartalet, främst hänförligt till värdestegringen på amerikanska dollar i förhållande till euron.

About Däckavisen 1167 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!