Skärpta miljökrav på myndigheters bilar

skärpta miljökrav bilar

Definitionen för vad som klassas som miljöbil ska skärpas och förslaget går nu ut på remiss. Den skärpta miljöbilsdefinitionen är ett förslag till förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Då måste regeringen och myndigheter gå före. Genom att ställa tuffare krav på myndigheter att köra klimatsmarta bilar visar vi att staten går före och tar ansvar för omställningen av transportsektorn. Det blir också enklare och tydligare krav för upphandlare och leverantörer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Högst 70 gram koldioxid per kilometer

Den nya definitionen innebär att en miljöbil som högst får släppa ut 70 gram koldioxid per kilometer, alternativt drivs på gas. Den nya miljöbilsdefinitionen följer regelverket för klimatbonusbilar.

Förordningen ställer krav på att de personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar och dessutom utrustade med alkolås.

– Det är efterlängtat att vi nu ser ett förslag till en ny miljöbilsdefinition som planeras att gälla från 1 mars 2020. Många företagskunder väntar på tydliga statliga riktlinjer för att kunna anpassa sina fordonsinköp så dessa svarar mot den nya definitionen. För oss som fordonsleverantör är det viktigt att kunna ge våra kunder rätt rådgivning – och då måste riktlinjerna vara glasklara, säger Anders Hånberg, chef för Upplands Motors KAM-grupp.

Utryckningsfordon, fordon avsedda att användas av Polismyndigheten/Säkerhetspolisen eller militärfordon är exempel på fordonstyper som inte omfattas av de nya kraven.

Läs förslaget i sin helhet här →

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!