SFVF ställer sig bakom Miljöpartiets förslag

Bo Ericsson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Idag finns det drygt 50 000 gasbilar i Sverige.

-Vi har uppskattningsvis metangas för att förse upp till 1 000 000 metangasfordon idag, säger Bo Ericsson vd för SFVF.
Kapaciteten går att utöka med mer produktion av metan från gödsel, slam eller matavfall.
Verkstadsbranschen kan konvertera 50 bilar per mekaniker och år.

Vi kan konvertera bilar från årsmodell 2010, det betyder att 800 000 bilar kan konverteras till metangas.

Det leder i sin tur till att vi kan och kommer att nyanställa för att ställa om snabbare till miljövänligt drivmedel.
Ge fordonsägare möjlighet till ROT-avdrag eller statsstöd på 20 000 kr per fordon.

Vi från fordonsbranschens sida är beredda Per Bolund, avslutar Bo Ericsson.
*En snittbilist kör 1 2000 km/år, bilen drivs med bensin och drar 0.7 l/milen, då släpper den ut 187,6 g/km.

*En snittbilist kör 1 2000 km/år, bilen drivs med metangas och drar 0.7 l/3Nm** (kubikmeter)/milen då släpper den ut 28 g/km.

*Källa: http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp/berakning-av-utslapp-fran-bilar/

**Biogasförbrukning anges normalt sett inte som liter per mil, istället talar man om normalkubikmeter per mil, Nm3/mil.

About Däckavisen 772 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen