SFVF i samarbete med Branschkontroll i Stockholm AB

Eurogarant

Eurogarant, som är ett kvalitets- och miljöledningssytem, är mer omfattande än alla kontrollprogram och kan ersätta de kontrollprogram som finns idag.

– Eftersom vi ser att det finns bristande kvalitet ingår det också tekniska kontroller. Denna skadestandard fokuserar på hela fordonets område, allt från färg till kaross och det är faktiskt unikt. Dessutom har vi integrerat delar av MRFVU i Eurogarant och på sätt fått en komplett standard anpassad för den svenska marknaden, säger Bo Ericsson, vd för SFVF.

Trots alla befintliga certifieringar och kontroller är det finns det fortfarande en brist på upp till 34 procent av alla arbeten, vilket inte är okej. Nu har SFVF avtalat med Branschkontroll i Stockholm AB om att de ska utföra alla kontroller på Eurogarantverkstäder. Branschkontrolls personal är utbildade mekaniker som har fått specialutbildning av färgleverantörer och leverantörer av svetsutrustning.

– Det är med glädje vi antar oss en sån uppgift. Vårt fokus är att ligga i framkant för att hjälpa Eurogarantverkstäderna att uppnå sin nollvision, säger Gunnar Månsson vd för Branschkontroll.

About Däckavisen 1167 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!