Nokian Tyres sätter nya finansiella mål

Bild: Nokian

Nokian Tyres presenterar sina långsiktiga finansiella mål för de kommande fem åren, med fokus på att nå 2 miljarder euro i nettoförsäljning och fortsatt hållbarhet.

Nokian Tyres meddelade idag att bolagets styrelse har godkänt de långsiktiga finansiella målen för de kommande fem åren. Styrelsen har även bekräftat de tidigare annonserade icke-finansiella målen.

Nokian Tyres långsiktiga finansiella mål är:

• Tillväxt: Nettoförsäljning på 2 miljarder euro

• Lönsamhet: Rörelseresultat för segment på 15%-nivå

• Kapitalstruktur: Nettoskuld/Segment EBITDA* mellan 1–2

Nokian Tyres utdelningspolicy förblir oförändrad. Målet är att betala ut minst 50% av nettoresultatet i form av utdelning.

– Under de närmaste fem åren kommer vi att fokusera på att bygga det nya Nokian Tyres och återgå till en tillväxtbana på 2 miljarder euro med starka vinster. Som ett nytt inslag har Nokian Tyres nu ett mål för kapitalstrukturen. Historiskt sett har vi velat ha en nettokassa på grund av riskexponeringen i Ryssland. Utan Ryssland är vi i en position att använda vår balansräkning, säger Jukka Moisio, vd Nokian Tyres.

Ny kapacitet stöder tillväxten

– Att bygga branschens första fabrik med noll CO₂-utsläpp i Rumänien är en grundläggande del av vår resa mot 2 miljarder euro i nettoförsäljning. Bygget är på väg att börja, och kommersiell däcktillverkning förväntas starta i början av 2025. Samtidigt ökar vi kapaciteten i Finland och USA och utökar kontraktstillverkningen, fortsätter Jukka Moisio.

– Ökad kapacitet, nya produkter och förbättrade operativa förmågor kommer att stödja vår utveckling mot våra nya finansiella mål. Vårt mål är att fortsätta vara en bra utdelare, vilket möjliggörs av den starka balansräkningen, avslutar Jukka Moisio.

Nokian Tyres har en utmärkt produktportfölj och en stark innovationspipeline, och det växande sortimentet av säkra, hållbara och högpresterande däck möter de föränderliga konsumentförväntningarna. Makrotrender, såsom ett ökande antal nya bilmodeller, stigande penetration av SUV- och CUV-bilar samt klimatförändringar, driver efterfrågan på hållbart producerade, innovativa däck.

Nokian Tyres fortsätter att vara en ledande aktör inom hållbarhet

Nokian Tyres har ambitiösa icke-finansiella mål som är inbäddade i hela verksamheten och hjälper företaget att ligga i framkant inom hållbarhet. Styrelsen har bekräftat de tidigare annonserade icke-finansiella målen, som fokuserar på att introducera nya miljö- och säkerhetsinnovationer i produkter, minska CO₂-utsläppen i enlighet med Science Based Targets, förbättra arbetsplatsens säkerhet ytterligare, övervaka leverantörers hållbarhet och utveckla personalens välbefinnande.

Nokian Tyres kommer till exempel att:

• Öka andelen återvunna eller förnybara råmaterial i däck till 50% senast 2030

• Minska CO₂-utsläppen från däckproduktion (omfattning 1+2) med mer än 50% senast 2030, med basår 2015

• Uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser senast 2050, i linje med Net-Zero Standard från Science Based Targets-initiativet

• Minska olycksfrekvensen (LTIF) från 8,3 (2018) till 1,5 senast 2025

• Granska 100% av betydande högriskleverantörer senast 2025

• Utveckla personalens välbefinnande

Nokian Tyres långsiktiga mål visar företagets starka engagemang för hållbarhet och en kontinuerlig strävan efter att förbättra både produkter och arbetsmiljö. Genom att sätta dessa mål och följa upp på dem kommer Nokian Tyres att fortsätta vara en ledare inom däckindustrin och bidra till en mer hållbar framtid.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!