Nokian delårsrapport – valutor gav motvind

Nokian Däck

Nokian tyres delårsrapport 1:a kvartalet 2018:

Bra utveckling när det gäller volymer och priser, valutorna gav motvind

Nokian Tyres omsättning under första kvartalet 2018 ökade med 3,1 procent till 336,0 miljoner euro (1-3/2017: 325,9). Med valutaneutrala växelkurser skulle omsättningen ha ökat med 9,3 procent. Rörelseresultatet ökade med 4,0 procent och uppgick till 61,2 MEUR (58,9). Periodens resultat ökade med 2,8 procent och uppgick till 46,6 MEUR (45,3). Resultatet per aktie var 0,34 euro (0,33).

Året började bra för Nokian Tyres. Omsättningen förbättrades i alla marknadsområden, trots den negativa påverkan av valutorna. Rörelseresultatet ökade jämfört med första kvartalet 2017.

– Försäljningsvolymer och priserna i lokala valutor för personbilsdäck förbättrades, så även produktmixen. Försäljningen fortsatte att öka och våra marknadsandelar ökade i alla marknadsområden. På grund av väderförhållanden kom inte sommardäcksäsongen i gång ordentligt under det första kvartalet vilket även påverkade Vianors försäljning. På tunga däck ökade speciellt försäljningen av lantbruks- och skogsmaskinsdäck, säger Hille Korhonen, President and CEO.

Personbilsdäck
Omsättningen inom affärsområdet Personbilsdäck ökade med 4,5 procent till 259,1 miljoner euro (248,0). Rörelseresultatet var 74,0 MEUR (75,9). Devalveringen av den ryska rubeln påverkade rörelseresultatet negativt, då den inhemska ryska försäljningen omfattade 45 procent av produktvolymen. Medelförsäljningspriset minskade en aning beroende på negativa valutapåverkningar, även om priserna i lokala valutor och produktmixen förbättrades jämfört med samma period i fjol.

Tunga däck
Omsättningen för Nokian Heavy Tyres uppgick till 43,1 miljoner euro (39,8) under årets första kvartal, vilket var 8,3 procent mer än samma tid förra året. Rörelseresultatet var 8,3 MEUR (5,7). Jämfört med fjolårets första kvartal ökade rörelseresultatet betydligt, beroende på att försäljningen och produktionsvolymerna ökade samt att produktiviteten var bättre.

Efterfrågan på tunga däck låg på bra nivå i de flesta kärnproduktgrupper för Nokian Heavy Tyres. Försäljningen ökade i Norden och ökade tydligt i övriga Europa. Speciellt bra gick försäljningen av lantbruks- och skogsmaskinsdäck.

Vianor
Omsättningen för däckkedjan Vianor uppgick till 53,3 MEUR (56,3) vilket var 5,4 procent mindre än samma tid i fjol. Huvudsakligen påverkades omsättningen av den försenade sommardäcksäsongen. Rörelseresultatet var -14,7 MEUR (-15,8). Optimeringen av däckkedjan påverkade förbättringen av lönsamheten.

I slutet av första kvartalet hade Vianor 193 (208) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge och USA. I kedjan ingick dessutom 1 226 partnerägda anläggningar. Antalet NAD-anläggningar (Nokian Tyres Authorized Dealers) i 22 europeiska länder och i Kina var 1 876 och antalet N-Tyre-anläggningar i Ryssland, Kazakstan och Vitryssland var 128.

Investeringar
Nokian Tyres investeringar uppgick till 17,5 MEUR (17,3) under första kvartalet 2018.

Utsikter för 2018
Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden förväntas öka en aning under 2018 i Centraleuropa, Nordamerika och Norden. I Ryssland väntas marknaden börja öka igen, men återhämtningstakten bedöms bli rätt så modest.

Råvarupriserna bedöms under 2018 ligga på ungefär samma nivå som under 2017.

Efterfrågan på tunga däck väntas ligga på bra nivå när det gäller Nokian Heavy Tyres viktigaste produkter. Produktionskapaciteten och leveransförmågan för Nokian Heavy Tyres har förbättrats, vilket väntas öka affärsområdets försäljning och rörelseresultat jämfört med förra året.

Däckkedjan Vianors egna anläggningar väntas öka sin försäljning, fortsätta att öka sin tjänsteaffärsverksamhet och förbättra sitt resultat under 2018. Antalet Vianor-partners, Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) och kedjan N-Tyre kommer fortsatt expandera under 2018.

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!