Mopedförsäljningen slog rekord 2018

däckavisen däcktidning

Vid en första blick ser statistiken över registrerade motorcyklar ut att vara negativ 2018 jämfört med 2017. Men som förklaras nedan* kan skillnaden förklaras med regelförändringar snarare än försäljning. I praktiken ligger antalet nyregistrerade MC stabilt eller till och med något över de facto siffrorna för 2017.

Samma statistiska ”fel” gäller för mopeder då en stor del av 2017 års registreringar i denna statistik lagts på 2018 då de också har sålts till slutanvändare. Trots detta är det tydligt att antalet registrerade mopeder under 2018 slagit ett tydligt rekord vilket är glädjande att se.

En bättre bild ges vid jämförelsen med siffrorna från 2016. Med 101 fler registrerade MC och hela 4996 fler mopeder kan vi därmed konstatera att antalet tvåhjulingar i trafiken ökat rejält under 2018 jämfört med 2017 och 2016.

För mopedbilar är det intressant att notera att de senaste årens trend av ökade antal registreringar inte bara brutits utan tydligt gått ner. Ökningen mellan 2017 och 2016 var hela 66% medan 2018 går denna del av branschen ner 12%. Trenden har varit tydlig hela 2018 och frågan är om detta år är ett avvikande år eller om taket för antalet nyregistrerade mopedbilar har nåtts.

Både ATV:er och traktorregistrerade fyrhjulingar ligger tillsammans still jämfört med 2017 även om trenden att traktorerna blir fler och ATV:erna färre i jämförelse. Även snöskoterstatistiken är relativt lika under säsongens första halvår jämfört med höstvintern 2017. Detta är dock positiva siffror efter förra säsongens rekord och det faktum att vintern kom sent jämfört med 2017.

Motorcyklar*
Januari – dec. 2017: 11 527 st. Januari – december 2018: 10 279 st. – 12 %
Mopeder*
Januari – dec. 2017: 13 173 st. Januari – december 2018: 16 165 st. + 19 %
Mopedbilar
Januari – dec. 2017: 1 838 st. Januari – december 2018: 1 645 st. – 12 %
Quadricycles
Januari – dec. 2017: 672 st. Januari – december 2018: 807 st. + 17 %
ATV
Januari – dec. 2017: 4 919 st. Januari – december 2018: 4 239 st. – 16 %
Traktorer Fyrhjulingar
Januari – dec. 2017: 4 255 st. Januari – december 2018: 4 641 st. + 8 %
Snöskotrar
Juli 2017 – dec. 2017: 6 049 st. Juli – december. 2018: 5 642 st. – 7 %

Enbart december:

2017 2018 Förändring
Motorcyklar* 271 245 -11 %
Mopeder* 376 416 + 10 %
Mopedbilar 256 119 – 115 %
Quads 143 54 -165 %
ATV 473 346 – 37 %
Traktorer 4-hjul 924 489 – 89 %
Snöskotrar 3 300 3 202 – 3 %

* Jämfört med 2017 ser statistiken ut som om MC tappat, men skillnaden består av att övergången mellan Euro3 och Euro4 gjort att många MC registrerades 2016, men såldes under 2017. Detta påverkar siffran för 2017 och därmed är skillnaden mellan det året och 2018 teoretisk i statistiskt perspektiv. Samma sak gäller för mopeder där många fordon registrerades redan 2017 men som statistiskt får genomslag under 2018.

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!