Hexpol – ökad försäljning och högre vinst

Hexpol gummi däckavisen

Fjärde kvartalet 2018 – Ökad försäljning och högre rörelseresultat

 • Försäljningen ökade med 22 procent till 3 557 MSEK (2 926).
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 522 MSEK (467).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 procent (16,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 405 MSEK (449 inkl. engångseffekter om 104 MSEK av skattereformen i USA).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,18 SEK (1,31 inkl. engångseffekter av skattereformen i USA).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 679 MSEK (609).
 • I början av oktober förvärvades 80 procent av aktierna i Mesgo Group, en ledande Compounder i Europa inom avancerade compounds.

Helår 2018 – Ökad försäljning och högre resultat

 • Försäljningen ökade med 13 procent till 13 770 MSEK (12 230).
 • Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 2 150 MSEK (1 986).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,6 procent (16,2).
 • Resultat efter skatt ökade med 8 procent till 1 646 MSEK (1 527).
 • Resultat per aktie ökade med 8 procent till 4,78 SEK (4,44).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 2 019 MSEK (2 001).
 • Två strategiska förvärv, Kirkhill Rubber och Mesgo Group.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,25 SEK per aktie (1,95), en ökning med 15 procent.

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet 2018 var ytterligare ett starkt kvartal. Försäljningen ökade med 22 procent, volymutvecklingen var positiv, och rörelseresultatet ökade med 12 procent. Vi är mycket nöjda med våra två senaste strategiska förvärv, Kirkhill Rubber och Mesgo Group. Dessa förvärv har givit oss en bättre position inom avancerade elastomerer och har breddat vår geografiska närvaro i tre nya länder, samt har stärkt vår position i västra USA.

Helåret 2018 var vårt bästa år hittills med 13 procent högre försäljning och förbättrat resultat. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.” kommenterar VD Mikael Fryklund i bokslutskommunikén. 

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!