Hankook tar plats i DJSI World

Bild: Hankook

Däcktillverkaren Hankook har fått ett erkännande för sitt hållbarhetsarbete genom att ha listats DJSI World för sjätte året i rad.

DJSI är en måttstock för att utvärdera företags hållbarhet och visar hur pass väl världsledande företag presterar ekonomiskt, miljömässigt och samhälleligt. DJSI World har skapats i samarbete med RobecoSAM som är ett internationellt investeringsbolag med ett särskilt fokus på hållbarhetsinvesteringar. RobecoSAM utför detaljerade hållbarhetsstudier av tusentals marknadsledande företag runt om i hela världen.

Årets DJSI World-lista består av 322 företag, vilket utgör 12,7 procent av världens 2 544 främsta företag. Hankook representerar bilkomponentbranschen på listan. Den prestigefulla platsen betonar däcktillverkarens fortsatta fokus på ESG-faktorer (Environment, Social, Corporate Governance) och dess pionjärroll i branschen. Företaget har framför allt fått uppmärksamhet för sitt samhälleliga arbete och hanteringen av sina distributionskedjor.Hankook har arbetat fortlöpande med att förbättra hela företagets hållbarhetsarbete genom att sprida visionen till samtliga ledare och anställda inom åtta olika expertområden. Under år 2018 började Hankook återigen att utvärdera sina ESG-rutiner genom att införa policyer om hållbart naturgummi och E-Circle-deklarationer. Under 2021 har företaget inte bara upprättat en ESG-kommitté inom företagsstyrelsen utan har även uppdaterat sin policy om hållbart gummi i linje med policyramverket från GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber).

Baserat på självvalda mål och i samarbete med olika intressenter utför däcktillverkaren en rad olika aktiviteter som påverkar samhället i en positiv riktning. Exempelvis har Hankook under många år donerat stöd för sociala välfärdsinstitutioners mobilitet.

Hankook togs upp för första gången i DJSI World år 2011, och har med start år 2016 varit med på listan sex år i rad.

About Däckavisen 1055 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!