Hankook lanserar Ventus Prime 4

Bild: Hankook

Nya Ventus Prime 4 är efterföljaren till Ventus Prime 3 – däcket som tidigare har varit Hankooks mest sålda däck i Europa med över 20 miljoner sålda däck sedan år 2015.

– Våra ingenjörer har lyckats med att ytterligare förbättra de utmärkta egenskaperna hos Ventus Prime 3. Vi kan nu erbjuda våra kunder en ny produktgeneration med ännu bättre säkerhet och komfort. Vi är därför helt övertygade om att vårt företag med Ventus Prime 4 har utvecklat en framgångsrik efterträdare till det bästsäljande Hankook-däcket i Europa, säger Sanghoon Lee, VD för Hankook Tire Europe.

En översikt av Ventus Prime 4s egenskaper

Hankook Ventus Prime 4s “High Mileage Compound Technology” ska vara avgörande för körsträckan, vilken är en dryg femtedel längre än hos föregångaren. Den innovativa kombinationen av material ska ge mer stabila mönsterblock, vilket i sin tur ska resultera i lägre rullmotstånd och lägre slitage. Mer funktionella polymerer ska säkerställa en starkare kemisk bindning mellan fyllnadsmedlen. Sammantaget ska den modifierade sammansättningen ha en högre halt silica. Förutom det betydligt lägre slitaget ska detta även resultera i ännu mer kontrollerade köregenskaper, och då speciellt på våta vägar. För ytterligare förbättringar av prestanda reviderade Hankooks ingenjörer inte bara gummiblandningen, utan även designen av däckets kontur för att få en särskilt jämn och slät kontaktyta. Detta ska minimerar slitaget, och då särskilt på kanterna av enskilda mönsterblock. Det ska även säkerställa en avsevärt förbättrad bromsförmåga – speciellt på vått vägunderlag.  Tack vare nyutvecklade gummiblandningar, en högre andel silica, en ny blandningsprocess och användningen av naturliga oljor ska däcket ge minskat slitage, vilket också återspeglas i en förlängd körsträcka.

– Vårt mål var att förlänga livslängden – utan att kompromissa med andra egenskaper. Med den nya generationen, Ventus Prime 4, har vi lyckats. Vi har förlängt däckets livslängd med cirka 20 procent samtidigt som vi har uppnått ännu bättre egenskaper när det gäller väghållning, komfort och rullmotstånd, säger Klaus Krause, chef för Hankook Europe Technical Center i Hannover.

Förbättrade köregenskaper även på torra vägar

En ännu mer direkt styrrespons på torra vägar ingick också i Hankooks ingenjörers specifikationer och var målet för många provkörningar på Hankooks nybyggda testcenter i Idiada, Spanien. Medan de tidigare rektangulärt utformade kanterna på mönsterblocken tenderade att rulla under kraftig sidoacceleration, har Ventus Prime 4 nu rundade kanter vilket ska förhindra detta fenomen. Detta ska säkerställa bästa möjliga grepp även vid sportig kurvtagning. “Zigzag 3D Trend Technology” används i Hankooks sommardäck för första gången och ska också förbättra körning under torra förhållanden.

Bullerreducering enligt principen för ekofria rum

Ingenjörerna ska ha ökat ljudkomforten genom att eliminera många potentiella källor som kan påverka bullernivån negativt.

– Vi använde samma princip som används för att skapa ekofria rum – mellanvägg som dämpar ljud. Reflekterande ljud från de inre mellanväggarna minimeras avsevärt genom beklädnad med absorberande material. På Ventus Prime 4 har vi försett mönsterblockens kanter med en radiell och konformad struktur i 3D, vilken fungerar exakt enligt denna princip och absorberar reflekterande ljud mellan blocken.  Faktum är att bullernivån för Hankook Ventus Prime 4 (beroende på hastigheten) kunde reduceras med upp till 2,5 dB(A) i jämförande mätningar på Hankooks laboratorium. Det motsvarar en upplevd ljudvolym som minskar med cirka 20 procent. En annan viktig faktor i reduceringen av bullernivån är det ökade antalet mönsterblock. På Ventus Prime 3 utgjorde 70 mönsterblock däckets totala omkrets, medan en likvärdig dimension av Ventus Prime 4 är uppdelad i 80 mönsterblock. Denna “Round Optimization” blir märkbar när däcken rullar och upplevs överlag som bekvämare, avslutar Klaus Krause.

About Däckavisen 1055 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!