Fler kör på vinterdäck på sommaren– koppling till andelen dubbfritt på vintern

Sommardäck är optimerade för att fungera på varma sommarvägar. Trots detta väljer allt fler i södra Sverige att köra på dubbfria vinterdäck under hela året.

– Resultat från årets däckrazzior stärker bilden att det finns en koppling mellan hur stor andel som kör på dubbfria vinterdäck på vintern och hur många som kör på vinterdäck även på sommaren, säger Fredrik Ardefors, Däckbranschen Sverige.

I Göteborg hade var sjunde bil vinterdäck på sommaren vid årets Däckrazzia, vilket är den högst uppmätta andelen där hittills. Det är en ökning med fem procentenheter under en femårsperiod, från cirka tio procent 2015 till cirka 15 procent 2019. Under samma period har andelen bilar med dubbfria vinterdäck på vintern i Göteborg ökat från cirka 50 procent till cirka 55 procent, enligt årliga mätningar som Trafikverket genomför.

Dubbfria vinterdäck fungerar sämre på varma sommarvägar. Tester som VTI har genomfört visar att nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ har 15–20 procent längre bromssträcka på sommaren jämfört med sommardäck av motsvarande kvalitet, både på torr och våt väg.

– De som kör på dubbdäck på vintern måste enligt lag byta till sommardäck på våren. Samma regler gäller inte för dubbfria vinterdäck. Med en större andel dubbfritt på vintern, vilket vi ser en trend mot i södra delen av landet, riskerar andelen vinterdäck på sommaren att fortsätta öka, säger Rickard Cosini, NTF.

I Västerbotten kör nästan alla med dubbdäck på vintern. Vid årets däckrazzior var också andelen vinterdäck på sommaren där låg, endast någon procent. Även på Gotland kör de flesta på dubbdäck på vintern, vilket bedöms vara kopplat till att vägarna inte saltas där. Vid årets däckrazzior var andelen vinterdäck på sommaren på Gotland några procent och på samma nivå som vid tidigare års däckrazzior.

Däckrazziorna genomfördes i slutet av augusti och början av september i Västerbotten, Västra Götaland, Skåne och på Gotland. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll där föraren får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig. Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen.

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!