Fler kör med vinterdäck på sommaren

däckrazzia däcktrycket

I förra veckan genomfördes däckrazzior i Skåne, Västra Götaland och på Gotland. Drygt sju av tio tillfrågade förare hade inte kollat däcktrycket den senaste månaden eller vet inte när det gjordes senast. Var femtonde kontrollerad bil (6,7 procent) hade så dåligt lufttryck i minst ett däck att det nästan kan betraktas som punktering. Drygt 23 procent hade minst ett slitet däck med tre millimeter eller mindre mönsterdjup. Knappt tre procent hade minst ett däck med olagligt mönsterdjup.

– Resultaten när det gäller däcktryck och mönsterdjup liknar dem från de senaste årens däckrazzior. På lite längre sikt, sedan vi startade med däckrazzior i Sverige, ser vi en trend att andelen bilar med slitna däck eller olagligt mönsterdjup minskar, säger Rickard Cosini, NTF.

Andelen vinterdäck på sommaren var den högsta noterade hittills: 11,9 procent. Detta kan delvis förklaras med fokus på södra Sverige i årets däckrazzia, med flest undersökta bilar i Västra Götaland och Skåne. I söder är andelen dubbfria vinterdäck på vintern större än i norr.

– De bilister som väljer vinterdäck på sommaren finns främst i gruppen som kör dubbfritt på vintern, eftersom det inte är lagkrav för dessa att skifta till sommardäck, vilket det ju är när det gäller dubbdäck, säger Rickard Cosini.

Dubbfria vinterdäck fungerar sämre på varma sommarvägar. Tester som VTI har genomfört visar att nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ har 15–20 procent längre bromssträcka på sommaren jämfört med sommardäck av motsvarande kvalitet.

Antal
bilar
Minst ett slitet
däck (0–3 mm)
Minst ett olagligt
däck (<1,6 mm)
Ej mätt tryck senaste
månaden / vet ej
Nästan punktering
(≤1,6 bar)
Vinterdäck
Sydsverige -18* 512 st 23,2% 2,9% 72,5% 6,7% 11,9%
Sydsverige -17* 479 st 24,0% 1,5% 75,9% 4,6% 8,7%
Sverige -16 927 st 26,3% 2,4% 72,6% 5,4% 4,7%
Sverige -15 1393 st 24,3% 2,4% 66,9% 5,7% 4,5%
Sverige -14 525 st 28,2% 2,3% 70,9% 6,5% 5,0%
Sverige -13 2109 st 29,3% 3,4% 69,1% 7,0% 3,6%
Sverige -12 2059 st 31,1% 3,3% 72,1% 8,7% 2,6%
Sverige -11 1996 st 30,0% 3,5% 63,9% 6,6% 3,9%
Sverige -10 2387 st 31,6% 4,6% 67,3% 11,3% 3,9%
Sverige -09 3740 st 32,6% 4,5% 67,4% 9,4% 2,6%
Sverige -08 3102 st 28,8% 4,5% 69,0%  –  –
Sverige -07 3119 st 32,5% 5,3% 69,1% 9,6%  –
Sverige -05 4134 st 33,1% 6,5% 66,7% 9,6%

*Däckrazzior 2017 och 2018 genomfördes endast i södra Sverige.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!