Continental Tire Finder ska underlätta val av däck

Foto: Continental

EU:s utsläppsförordning trädde i kraft i augusti 2019 med ambitionen att radikalt minska koldioxidutsläppen till år 2030. I linje för att säkerställa målet så utvecklade EU-kommissionen verktyget VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) – ett datorsimuleringsprogram som mäter och visar ett fordons förbrukning och utsläpp.

Här följer vidare information om EU-förordningen och vad den innebär för logistiksektorn samt eftermarknaden.

Bildkälla: I den här videon illustrerar Continental hur rullmotståndet hjälper till att minska koldioxidutsläppen.

En fordonflottas koldioxidutsläpp är direkt kopplad till dess bränsleförbrukning och hela 30 % av en flottas totala driftskostnader utgörs utav bränslekostnader. Däckens rullmotstånd är en av de största påverkansfaktorerna när det kommer till bränsleförbrukning och utgör därmed också en viktig komponent för lastbilstillverkare och vagnparksoperatörer för att möta EU:s förordning och mål. På Continentals webbplats samt i denna video finns mer detaljerad information om vilka övriga faktorer som påverkar samt hur rullmotståndet kan bidra till att spara bränsle – och minska såväl utsläpp som kostnader.

För att göra det möjligt för fordonstillverkare och operatörer att nå EU:s koldioxidbestämmelser så gick EU-kommissionen samman med Universitet i Graz för att utveckla VECTO. Verktyget används för att kunna simulera ett fordons beräknade bränsleförbrukning och koldioxutsläpp genom att mata in relevant data så som hur fordonet är konfigurerat och används. Här finns mer information om hur VECTO fungerar samt vilka fordon verktyget avser.

Bildkälla: Diagram som visar effekten av rullmotstånd som en av de viktigaste faktorerna för att spara bränsle och på ett effektivt sätt minska driftskostnaderna för vagnparken.

Med den nyligen lanserade plattformen Tire Finder så erbjuder Continental en ny tjänst som syftar till att underlätta för vagnparks-operatörer att välja rätt däck för sin distributionsverksamhet. De grundläggande kraven för aktuell vagnpark analyseras först i två steg innan Tire Finder rekommenderar en lämplig däckserie till fordonen. I det första steget skiljer verktyget mellan däckens bränsleeffektivitet och körsträcka. Det andra steget tar hänsyn till den dagliga uppdragsprofilen – tex. om däcken främst körs på motorväg eller på regionala vägar, används för fjärrtransporter eller korta transporter osv.

Bildkälla: Diagram som visar effekten av de olika däckkomponenternas effekt på rullmotståndet.

Enligt data från EU så kommer 25 % av koldioxidutsläppen från vägtransporter av tunga fordon. Tillsammans med däcktryck, fordonskonfiguration och lastfördelning är däckens rullmotstånd av högsta betydelse för att få ned bränsleförbrukningen. I enlighet med 2019 års EU-förordning så skall fordonstillverkarna minska koldioxidutsläppen på sina fordon med 15 % till 2025, och med 30 % till 2030 – detta jämfört med referensåret juli 2019 till juni 2020. Förordningen tillämpas för närvarande på 4×2 och 6×2-fordon med en bruttovikt på över 16 ton.

About Däckavisen 905 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen