Bilarna i Sverige rullar allt mindre

Under 2019 minskade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 2,2 procent, jämfört med 2018. Den genomsnittliga körsträckan per bil var samtidigt den lägsta uppmätta. Det visar Trafikanalys officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon.

-Körsträckan för alla svenskregistrerade personbilar var 6 714 miljoner mil under 2019 och det är första gången på sex år som den totala körsträckan har minskat, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys

Den genomsnittliga körsträckan per bil minskade också, -2,8 procent jämfört med året innan och det är den lägsta noteringen sedan 1999 då den officiella statistiken på området startade.

Antalet personbilar som var i trafik under året ökade blygsamt, med 0,6 procent, vilket är den minsta ökningen sedan 2009. Personbilarnas genomsnittliga körsträcka minskade enligt ovan med 2,8 procent. Det innebär att även den totala körsträckan minskade under 2019 med 2,2 procent, vilket är den största årliga minskningen som uppmätts.

-Trafikverket har också observerat att ökningen av vägtrafiken tycks ha avstannat under 2019, men det återstår ännu att utreda vad orsakerna bakom minskningen av körsträckorna kan vara, säger Anette Myhr.

Total körsträcka för svenskregistrerade personbilar (miljoner mil). Åren 1999–2019.


­Den genomsnittliga årliga körsträckan varierar för olika ägarkategorier av personbilar. Personbilar som ägs av en juridisk person körs i genomsnitt 1 296 mil jämfört med 1 128 mil för dem som ägs av privatpersoner. Längst kör taxibilar, i genomsnitt 6 469 mil under 2019.

Det är inte bara personbilarnas totala körsträcka som minskar, den minskar även för bussar, lätta lastbilar och tunga lastbilar, om än inte lika mycket som för personbilar. Även för övriga fordonsslag är det kortare genomsnittliga körsträckor som förklarar minskningen, medan antal fordon ökade.

Fordonsslag Körsträcka
(mil)                                       
Förändring föregående år Genomsnittlig körsträcka (mil)                    Förändring föregående år
Personbil 6 714 206 425 -2,2% 1 171 -2,8%
Lätt lastbil 932 735 513 -0,7% 1 339 -3,1%
Tung lastbil 417 605 755 -0,8% 4 057 -1,9%
Buss 99 613 542 -0,3% 5 612 -3,5%

 

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Körsträckor 2019. Ladda ned statistiken här: Körsträckor med svenskregistrerade fordon.

* Körsträckor baseras på mätarställningsuppgifter från besiktningsorganen. Total körsträcka beräknas som antal fordon multiplicerat med genomsnittlig körsträcka och mäts i fordons-kilometer (mil). Alla uppgifter avser svenskregistrerade fordon oavsett var de kört.

About Däckavisen 751 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen