10.000 liter vatten för att släcka elbilsbrand!

sfvf fordonsbranschen

Fordonsverkstäderna måste ta till sig ny kunskap eftersom det är de som gör service och reparationer på gas- och elfordon. Blåljuspersonal, verkstäder, bildemonterare och bärgarna måste få rätt kunskap och ett nytt säkerhetstänk inom området för att känna till riskerna. Även andra som kommer i beröring med krockade fordon måste få ny kunskap.

Ska vi vara rädda för att köpa en el- eller gasbil?

Nej, absolut inte, sägerBo Ericsson, VD på SFVF.

Fordonsägare måste börja läsa sin instruktionsbok.

– Som ett exempel kan jag berätta om min granne som laddade sin hybrid och använde en skarvsladd. Det ökar risken för att få en brand, berättar Bo Ericsson.

Det sker färre olyckor med gas- och elfordon än med konventionella bränslen, samtidigt finns det inte så många som de som drivs av fossilt bränsle.

Gasbussolyckan i Stockholm har satt fokus på säkerhet gällande gasfordon

– Jag blir ju mörkrädd när jag ser hur säkerheten sköts när det inträffat en olycka med ett gasfordon som bussolyckan i Stockholm. Poliser utan skyddsutrustning som låter bilister lugnt sitta kvar i sina bilar strax intill den explosionsartade branden och till och med en kvinna som promenerar förbi med barnvagn. Det var bara ett under att en olycka inte inträffade, säger Bo Ericsson.

Stockholm,

En gastank flög upp 13 meter och träffade en bärande balk (se bild). Om den inte träffat balken hade den åkt in i kontoret. Två tankar åkte in i bussen – tänk om den hade varit full med passagerare. Hur hade myndigheter agerat då?

– Då hade Haverikommissionen blivit inkallad. Det är oerhört viktigt att våra fordonsverkstäder och alla de som ska jobba med gas- och elfordon vet vad man ska tänka på när det gäller säkerhet.

Om man krockar en elbil och en brand uppstår, är händelseförloppet snabbt. Dessvärre är batterierna inkapslade, vilket gör dem svårsläckta.

– Vårt mål i SGF – SäkerhetsGruppen för Fordon – är att kartlägga problematiken och ta fram riktlinjer och rekommendationer. När SGF senast hade möte med Polisen, Brandkåren, MSB, Bärgare, RISE, utbildningsföretag, bildemonterare med flera var vi rörande överens, säger Bo Ericsson.

Kunskapsluckorna måste minskas hos samtliga. Därför kommer SFVF:s SGF-grupp att sammanställa, ta fram exempel och uppvakta infrastrukturminister Tomas Eneroth.

SFVF gjorde en undersökning hos några märkesverkstäder för att få en bild över vad de skulle göra om en elbil brinner inne på verkstaden. Svaret i korthet var; vi vet inte.

– Vi har också undersökt hur man tänker förvara elfordon som bärgas till verkstaden. När övergår ansvaret från Räddningstjänsten efter att de har släckt e-fordonet till bärgaren? Hur ska Räddningtjänsten veta att bilen är släckt när vi har fler exempel på bilar som har självantänt sex gånger på två veckor? Hur länge bör en elbil stå i karantän innan vi tar in den på en verkstad? Vems ansvar är det när ett e-fordon ställts upp på fel plats och tänder eld på andra fordon, hus, och verkstaden, säger Bo Ericsson och fortsätter:

– SFVF har även undersökt om andra länder inom EU har mer kunskap. Tyvärr är den mycket låg eller obefintlig. Många som arbetar på en verkstad har utbildning i att använda brandsläckare, men för att släcka en elbilsbrand behövs cirka 11 000 liter vatten – hur många känner till det?

SFVF har ett intensivt erfarenhetsutbyte med Södertörns brandförsvarsförbund för att undvika att någon skadas eller dödas i onödan.

– Samtidigt märker vi att infrastrukturen inte hänger med när vi bygger tunnlar, p-hus, affärscentrum under och över mark. Sammantaget kunde hela expertgruppen konstatera att om vi inte gör något för att säkerställa att kunskapen ökar markant, kommer regeringens mål om att 2,5 miljoner bilar skall vara gas- eller e-fordon 2030 rasa ihop som ett korthus efter en olycka. Det är allvar nu, vem vågar åka gasfordon eller e-fordon efter att nästa olycka skett med människor som har brunnit inne eller dör av frätskador efter en batteribrand? Nu kommer vi prata om gas- och e-fordon på Inspirationsdagarna i Göteborg 10 maj, Malmö 17 maj och i Stockholm 27 september.

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!